Regióny: Budúcnosť Únie musí byť spätá s eurofondami

COTER

Diskusia o budúcnosti eurofondov vo Varšave, zdroj: Výbor regiónov/Flickr

Minulý týždeň, deň po tom, čo predseda Komisie Jean-Claude Juncker predstavil bielu knihu o budúcnosti Európy, diskutovali na túto tému aj zástupcovia regiónov.

Na stretnutí vo Varšave bola hlavnou témou kohézna politika (eurofondy) a jej dôležitosť aj po roku 2020.

Okrem komisie Výboru regiónov pre politiku súdržnosti a rozpočet EÚ (COTER) diskutovali o budúcnosti eurofondov aj predstavitelia krajín V4+4 (Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko + Chorvátsko, Slovinsko, Rumunsko a Bulharsko) a komisárka zodpovedná za regionálnu politiku Corina Cretuová.

Budúcnosť podľa regiónov

„Silná kohézna politika, ktorá ukazuje výhody a solidaritu EÚ na miestnej a regionálnej úrovni, je nesmierne dôležitá pre priblíženie a navrátenie dôvery ľudí voči Únii. Našim posolstvom z Varšavy preto je, že hospodárska a sociálna súdržnosť je kľúčová pre budúcnosť Európy,“ povedal predseda komisie COTER Raffaele Canttaneo.

Predstavitelia Výboru regiónov na stretnutí zároveň prijali návrh stanoviska o budúcnosti kohéznej politiky po roku 2020.

„Žiadna iná európska ani národná politika nedokáže dosiahnuť to, čo dosiahla politika súdržnosti v posledných desaťročiach v krajinách ako Poľsko či Nemecko. To je dôvod, prečo musíme zabezpečiť, aby kohézna politika zostala hlavným investičným nástrojom EÚ, v synergii s ďalšími nástrojmi ako Európsky fond pre strategické investície (EFSI) či Horizont 2020,“ zdôraznil predseda skupiny ľudovcov vo Výbore regiónov a autor stanoviska Michael Schneider.

Eurofondy aj po 2020 (a pre všetkých)

Slovensko na rokovaní zastupoval podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini, ktorý taktiež podčiarkol dôležitosť Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) ako hlavného nástroja investičnej politiky EÚ.

Čerpanie eurofondov však podľa neho musí byť v budúcom programovom období (po roku 2020) jednoduchšie a viac zamerané na výsledky: „Musíme stále pracovať na zviditeľňovaní kohéznej politiky a zároveň aj na zlepšení jej fungovania. Kľúčovým prvkom v príprave nového obdobia musí byť zjednodušenie politiky súdržnosti (kohéznej politiky) napríklad v oblasti harmonizácie pravidiel medzi EŠIF a ostatnými politikami EÚ, ako aj zameranie sa na výsledky“.

https://euractiv.sk/rozhovory/regionalny-rozvoj/osvald-boj-proti-korupcii-je-nabozenstvo-ktore-komplikuje-cerpanie-eurofondov/

Predstavitelia krajín V4+4 vo Varšave podpísali Spoločný dokument (Joint Paper), ktorý okrem zjednodušenia čerpania eurofondov volá aj po podpore šitej na mieru všetkým regiónom EÚ.

„V poslednej dobe počujeme čoraz viac občanov hovoriť, že na nich politici a inštitúcie zabudli. Je preto načase dať im jasný signál, že Európa sa o nich stará. A akým lepším spôsobom ako cez kohéznu politiku?“ pýtala sa komisárka Cretuová.

„Cieľom politiky súdržnosti je pomôcť zlepšiť každodenný život všetkých ľudí. To je dôvod, prečo musíme zaistiť jej budúcnosť. Rast a pracovné miesta prostredníctvom kohéznej politiky pre všetky regióny a pre všetkých,“ uzavrela.