Register lobistov už od júna

Europoslanci prijali správu o lobingu v EÚ veľkou vúčšinou na miniplenárnej schôdzi v Bruseli. Správa sa pokladá za dôležitý krok k zlepšeniu transparentnosti inštitúcií EÚ a práce 15 tisícov lobistov, ktorí sa snažia rozhodovanie inštitúcií ovplyvniť.

Register, ktorý by mal uzrieť svetlo sveta v júni nebude povinný, bude skôr slúžiť ako "spoločná štruktúra informácií", uviedol Kallas a dodal, že sa teší na spoluprácu s Parlamentom pri "skorom" vytvorení povinného spoločného registra Komise, Rady a Parlamentu, tak ako to v správe navrhuje Európsky parlament. Takýto spoločný register by mal fungovať spolu s presnou úpravou lobingu a mechanizmami, na základe ktorých by bolo možné vykázať lobistu, ktorý nerešpektuje pravidlá hry.

Spustenie registra bude pre Komisiu "testom jeho fungovania" a poskytne lobistom "možnosť ukázať, že im ide o transparentnosť a preukázať plnú legitimitu ich profesie", hovorí estónsky eurokomisár.

Správa, ktorú EP prijal 8. mája, umožňuje parlamentným spravodajcom na báze dobrovoľnosti pripojiť k svojim správam zoznam lobistov, s ktorými viedli konzultácie a ktorí mali značný vplyv na prípravu správy. Tento zoznam, ktorý sa nazýva "legislatívny stopa", nebude pre poslancov povinný.

Ako lobistu správa označuje každého, kto "ovplyvňuje formuláciu politík a rozhodovacie procesy európskych inštitúcií, či už ide o zástupcov verejných alebo súkromných záujmov, ziskové alebo neziskové organizácie.

Takáto definícia zahŕňa mimovládne organizácie, think-tanky, obchodné združenia, odbory a organizácie zamestnávateľov, právnikov, pokiaľ je ich cieľom ovplyvniť politiky, profesionálnych lobistov a lobistov jednotlivých spoločností.

Text správy stanovuje, že profesionálne poradenské firmy a právnické firmy budú musieť "zverejňovať svoj obrat súvisiaci s lobingom, ako aj relatívny podiel ich najväčších klientov na tomto obrate". MVO a think-tanky budú musieť "vykázať ich celkové rozpočty a hlavné zdroje financovania".

Pozície

Podľa slovenskej europoslankyne Zity Pleštinskej (EPP-ED) je lobing legitímna súčasť každého demokratického systému, za predpokladu, že pre túto činnosť platia jasné pravidlá. "Americký lobistický zákon pokladám za príliš striktný, v nových členských štátoch zas neexistujú žiadne pravidlá, dokonca lobing má v mysliach ľudí často negatívny podtón. Preto by sa mal model EÚ pohybovať medzi týmito mantinelmi", povedala počas parlamentnej rozpravy.

Povinná registrácia lobistov v inštitúciách EÚ, návrh na zverejňovanie finančného pozadia a legislatívnu stopu označila Pleštinská za prínos k transparentnosti pravidiel, dúfa však, že cirkvi nebudú zaradené medzi lobistické skupiny. Pleštinská verí, že schválená správa "odstráni všetky predsudky a negatívne mýty o lobizme a európski občania sa začnú pozerať na lobistov ako na odborníkov prinášajúcich poznatky z praxe, ktoré napomôžu k tomu, aby sa predišlo negatívnym dopadom európskej legislatívy."

Keď budú pravidlá o lobingu implementované budeme mať v Bruseli skutočnú kultúru transparentnosti, vyjdaril sa predseda výboru EP pre ústavné záležitosti Jo Leinen (PES). Jeho stranícky kolega Richard Corbett pripomína, že Európsky parlament je už teraz o krok vpred pred národnými parlamentmi. "Napríklad Európsky parlament zakazuje akékoľvek dary", hovorí Corbett.