Rezolúcia o Slovensku: Európsky parlament „dôrazne odporúča“ medzinárodný vyšetrovací tím

Europoslanci Ingeborg GRÄSSLE a Claude MORAES, ktorí viedli ad-hoc delegáciu na Slovensku po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. [Eric VIDAL, © EU 2018 - EP]

Mal by ho viesť Europol a mal by mať plný prístup k vyšetrovaciemu spisu. Je to jedno z odporúčaní v uznesení  europarlamentu v súvislosti so situáciou na Slovensku po vražde Jána Kuciaka.

Poslanci Európskeho parlamentu budú vo štvrtok (19. apríla) hlasovať o nelegislatívnom uznesení na tému ochrany investigatívnych novinárov v Európe v súvislosti s prípadom vraždy slovenského novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej.

Rozprava k téme sa uskutočnila ešte 14. marca.

Prinášame prehľad hlavných bodov obsahu návrhu uznesenia. Vychádza aj z poznatkov, ktoré v marci zozbierala delegácia Európskeho parlamentu počas návštevy Slovenska. Až konečná, odhlasovaná verzia bude oficiálnou pozíciou Európskeho parlamentu.

Návrh uznesenia najprv konštatuje, že:

 • vražda Jána Kuciaka je piatym prípadom vraždy novinára v členskom štáte EÚ za ostatných desať rokov a druhá vražda investigatívneho novinára pracúceho s dokumentmi Panama Papers v EÚ;
 • vražda viedla na Slovensku k najväčším pokojným protestom a pouličným demonštráciám od Nežnej revolúcie v roku 1989, na ktorých sa požadovala spravodlivosť, vyvodenie zodpovednosti, zásady právneho štátu, dodržiavanie slobody médií a opatrenia na boj proti korupcii;
 • na Slovensku pracujú novinári v náročných podmienkach: Podľa svetového rebríčku slobody tlače organizácie Reportéri bez hraníc za rok 2017 sa ohováranie na Slovensku trestá odňatím slobody až na osem rokov, čo je najprísnejší trest za tento trestný čin v EÚ;
 • od roku 2007 bolo na Slovensku zaznamenaných viacero útokov na novinárov a dvaja novinári sú stále nezvestní;
 • podľa Svetového ekonomického fóra (2017) je Slovensko na 117. mieste, pokiaľ ide o korupciu, zo 137 sledovaných krajín;
 • v správe o krajine v rámci tzv. Európskeho semestra za rok 2018, sa uvádza, že Slovensko nedosiahlo žiaden pokrok v posilňovaní boja proti korupcii.

Slovensko pod lupou EP

ŠPECIÁL / Od zverejnenia prvých informácií o vražde slovenského investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej rezonuje situácia na Slovensku v európskych inštitúciách. Intenzívne sa ňou zaoberá aj Európsky parlament.

V druhej časti Európsky parlament:

 • vyzýva slovenské orgány, aby využili všetky potrebné zdroje na to, aby zabezpečili úplné, dôsledné a nezávislé vyšetrenie vrážd a Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej;
 • víta zámer slovenských orgánov v priebehu vyšetrovania v plnej miere spolupracovať s medzinárodnými orgánmi a talianskym riaditeľstvom pre vyšetrovania súvisiace s mafiou (DIA) ;
 • dôrazne odporúča vytvorenie spoločného vyšetrovacieho tímu pod spoločným vedením Europolu a umožnenie neobmedzeného prístupu k vyšetrovaciemu spisu;
 • vyzýva slovenského generálneho prokurátora, aby opätovne preskúmal trestné oznámenie, ktoré predložil Ján Kuciak po hrozbách namierených proti nemu a aby preskúmal správy o tom, že unikli osobné informácie potom, ako Ján Kuciak podal slovenský orgánom viaceré žiadosti o poskytnutie informácií;
 • odsudzuje urážlivé poznámky politikov EÚ namierené voči novinárom;
 • nabáda Komisiu i členské štáty, aby predložili návrhy na ochranu novinárov v EÚ;
 • vyzýva Komisiu, aby monitorovala a riešila problémy v súvislosti so slobodou a pluralitou médií v celej EÚ;
 • vyzýva slovenské orgány a všetky členské štáty, aby zaistili ochranu investigatívnych novinárov a oznamovateľov; žiada Komisiu, aby navrhla smernicu EÚ o ochrane oznamovateľov;
 • vyzýva Komisiu, aby vytvorila stály systém finančnej podpory prerozdelením existujúcich zdrojov na podporu nezávislej investigatívnej žurnalistiky;
 • vyzýva konferenciu predsedov EP, aby zvážila premenovanie stáže Parlamentu pre novinárov po Jánovi Kuciakovi;
 • odporúča zahrnutie informácií o vlastníctve médií do ročného monitorovania plurality médií, keďže Správa o pluralizme v médiách za rok 2016 (CMPF) zistila stredné až vysoké riziko horizontálnej koncentrácie vlastníctva médií na Slovensku;
 • víta iniciatívu investigatívnej žurnalistiky v EÚ (IJ4EU), ktorej cieľom je podporovať a posilňovať cezhraničnú spoluprácu medzi investigatívnymi novinármi v EÚ;
 • je znepokojený obvineniami z korupcie, zo zneužívania finančných prostriedkov EÚ, zneužívania právomoci a konfliktov záujmov na Slovensku; vyzýva Európsky dvor audítorov, aby vyšetril a zverejnil osobitnú správu o poľnohospodárskych platbách na Slovensku;
 • vyzýva Osobitný výbor Európskeho parlamentu (TAXE 3) aby posúdil dostatočnosť vnútroštátnych právnych predpisov o zhabaní majetku po trestnej činnosti s osobitným zreteľom na prácu Jána Kuciaka a iných investigatívnych novinárov;
 • vyjadruje znepokojenie nad zisteniami, že výber najvyšších prokurátorov na Slovensku sa považuje za vysoko spolitizovaný a že existuje viacero obvinení z korupcie vysokopostavených úradníkov, ktoré nevyústili do riadneho vyšetrovania;
 • vyzýva Komisiu, aby bezodkladne obnovila svoje ročné monitorovanie boja proti korupcii vo všetkých členských štátoch.