Rok 2016 v EÚ: Čakať neočakávané

EurActiv.sk

„Situácia v únii je ťažká a často sú spochybňované základné hodnoty EÚ“, hodnotí stav EÚ na prelome rokov 2015 a 2016 vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek.

Problémy mala eurozóna, Schengen je pod tlakom migrácie, samozrejmosťou nie je v súvislosti s Ukrajinou mier a po teroristických útokoch v EÚ ani bezpečnosť.

Naopak, pozitívne hodnotí Chrenek pôsobenie únie v témach týkajúcich sa klimatických zmien a rozvojových politík.

Na budúci rok čaká úniu prehlbovanie Hospodárskej a menovej únie a napredovanie s tzv. Junckerovým investičným plánom. „Slovensko už má prvý pozitívny príklad, fond by mal spolufinancovať diaľničný obchvat Bratislavy a rýchlostnú cestu R7. To je predbežná dohoda.“

Na pláne sú aj "štandardné veci" ako je revízia viacročného finančného rámca EÚ a opatrenia na podporu zamestnanosti. Popri nich ale podľa Chreneka nemôžeme očakávať, že na budúci rok pominie problém utečeneckej krízy.

Komisia preto prichádza s návrhom na zriadenie európskej pohraničnej služby, plánuje predstaviť novelizáciu dublinského dohovoru, posilnenie schengenského systému a venovať sa aj legálnej migrácii.

Vlastníctvo programu

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí a splnomocnenec vlády pre prípravu slovenského predsedníctva v Rade EÚ Ivan Korčok hovorí, že jeho ambíciou bude vytvoriť „silné vlastníctvo predsedníckeho programu“ na politickej úrovni.

Jedno z posledných zasadnutí súčasnej slovenskej vlády schváli východiská predsedníckeho programu. Samotné znenie programu už bude úlohou pre novú vládu na prelome mája a júna.

Slovenské predsedníctvo sa pripravuje na neočakávané

"Uvidíme, s čím Komisia nakoniec príde. V niektorých témach a iniciatívach, s ktorými predsedníctvo počíta a plánuje, nakoniec Komisia nedodá, čo sa očakávalo," vysvetľuje Ivan Korčok. Stalo sa to podľa neho aj lotyšskému predsedníctvu, ktoré malo ako jednu zo svojich vlajkových tém revíziu stratégie Európa 2020, čo Komisia nakoniec neurobila.

Určite na stole čakáme veci vo finančnej oblasti. „Čaká nás taká drobnosť ako dotiahnuť rozpočet EÚ na rok 2017,“ pripomína splnomocnenec. Preto začne Slovensko predsedať rozpočtovému výboru už počas holandskému predsedníctva v prvej polovici budúceho roka.

Politické súvislosti a krízový manažment

Pravdepodobne to bude aj prehodnotenie sedemročného rozpočtu EÚ na roky 2014-20. „Aj Komisia ale hovorí, že revízia príde na stôl až vtedy, keď bude jasné, kedy bude britské referendum. Musí brať do úvahy politické súvislosti.“

Témou je aj vytvorenie únie kapitálových trhov. K reforme Hospodárskej a menovej únie pracuje slovenské ministerstvo financií na schéme poistenia v nemiestnosti ako fiškálnom nástroji v rámci eurozóny.

„Eurozóna sa zahráva sama so sebou, mame tu nedokončený biznis, chýba nám tlak a odhodlanie robiť zásadné kroky tam, kde potrebujeme eurozónu dobudovať. Môj pocit je, že máme na stole správu 5 prezidentov, ale Európska rada o nej za pol roka nediskutovala ani raz.“

Vnútorný trh bude chcieť slovenské predsedníctvo posunúť v pred najmä v digitálnej agende, kde Slovensko zaujíma najmä otázka geoblockingu.

Energetika je tradične ťažisková téma pre Slovensko. Čoskoro sa podľa Korčoka aj na otázke Nord Stream 2 ukáže, „nakoľko silné a reálne sú pozície členských štátoch, ktoré sa hlásia k princípom Energetickej únie a kde je realita.“

Až budúci rok ukáže, nakoľko bude Slovensko pri výkone svojho prvého predsedníctva v zajatí krízového manažmentu. „Vidím to tak 50 na 50 a to som veľký optimista,“ tvrdí štátny tajomník.

„Ak by sa malo zopakovať to, čo tento rok, budeme mať úplne iné problémy, ako nejaká Energetická únia.“

Europoslanec Ivan Štefanec (EPP, KDH) k výpočtu tém na budúci rok pridáva „ruskú rozpínavosť“ a situáciu v Grécku, ktorá „nie je celkom vyriešená“.

TTIP akoby "stratila dych"

Popri krízových témach treba podľa neho riešiť najmä tému zamestnanosti, a to najmä z pohľadu malých a stredných podnikov. Za kľúčové považuje zjednodušenie a stabilitu legislatívy, pomoc pri zakladaní firiem a pri prístupe k financovaniu.

„Nemali by sme zabúdať ani na TTIP, ktorá akoby stratila dych a vo vyjednávaní a nemá až takú prioritu. Ja ju považujem za kľúčovú pre nastavenie štandardov a podporu obchodu,“ dodáva europoslanec.

Súhlasí s Ivanom Korčokom, že otázka plynovodu Nord Stream 2, ktorý je v rozpore s princípmi Energetickej únie, bude skúškou, „či sa nám podarí Energetickú úniu vybudovať alebo nie.“

Počas predsedníctva má Slovensko šancu zvýrazniť sa, ale musí byť pripravené na "turbulentný vývoj".

Rozpočtový problém

Europoslanec Vladimír Maňka (S&D, Smer-SD) upozorňuje na rozpočtový problém únie. Štáty si v dôsledku nestálej ekonomickej situácie neplnia záväzky voči spoločnému rozpočtu, ktorý je stále do veľkej miery postavený na ich príspevkoch. Výsledkom je, že EÚ často mešká s financovaním zazmluvnených projektov.  

„Musíme sa pozrieť na vlastné zdroje na príjmovej strane rozpočtu,“ hovorí poslanec. Popri téme migrácie to považuje za jednu z najdôležitejších diskusií, ktoré prebiehajú. Počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ bude vrcholiť práca expertnej skupiny o vlastných zdrojoch.

Ako jednu z možností na vlastné zdroje rozpočetu únie vidí environmentálne dane, ktoré by neboli príjmom národných rozpočtov ale priamo európskeho. Rozhodnutie bude viaznuť najmä v Rade, hovorí Maňka.

Z európskej únie je podľa neho potrebné hľadať dobré investície s vysokou pridanou hodnotou. Za takú považuje napríklad projekt Záruky pre mladých, ktorá sa v mnohých členských krajinách osvedčuje, kedy pracovné miesta pre mladých pokračujú aj po období ich dotovania.