Rómske organizácie bránili Šefčoviča

„M. Šefčovič bol voči opožiadavkám a aktivitám rómskych združení dosiaľ vždy veľmi ústretový a pripravený spoločne presadzovať rómske projekty“, píše sa vo vyhlásení lídrov štyroch rómskych mimovládnych organizácií.

Vyhlásenie popiera tvrdenia dvoch maďarských europoslancov zo stredo-pravého Fideszu – Józsefa Szájera a Lívie Járóka (EPP), ktorí ho obvinili z „protirómskych“ postojov.

Pre Šefčoviča môže vyhlásenie priniesť vítanú podporu. Dnes ho čaká vypočutie v Európskom parlamente a EPP pred niekoľkými dňami vyhlásila, že bude žiadať vysvetlenie „neakceptovateľných“ poznámok.

Maroš Šefčovič sa ešte minulý týždeň ospravedlnil za akékoľvek vyhlásenia, ktoré sa mohli v minulosti niekoho dotknúť. V reakcii na spoločný list lídrov rómskych komunít sa prihlásil k potrebe riešenia týchto problémov. „Kľúčovým z hľadiska začlenenia rómskej komunity je odstránenie diskriminácie a porušovania ľudských práv, ktoré sa,  bohužiaľ, kontinuálne vyskytuje v niektorých členských krajinách.“

Europoslanci z EPP zaútočili na Šefčoviča minulú stredu (13.januára). Politicky to bola odpoveď na výzvy socialistov, aby sa menovaná komisárka Rumania Jeleva (Bulharsko) vzdala kandidatúry, keďže nezvládla vypočutie v EP.

Europoslankyňa L- Járóka, ktorá je sama rómskej národnosti, pre EurActiv vo štvrtok povedala, že v čase, keď bol Šefčovič stálym zástupcom Slovenska pri EÚ (2004-2009), rómske otázky v jeho agende „úplne chýbali“.

Rómske organizácie zo Slovenska však s tým nesúhlasia. „Vďaka tomuto prístupu a osobnému zaangažovaniu sa M. Šefčoviča bol vytvorený projekt lokálnej stratégie komplexného prístupu v rámci Horizontálnej priority pre marginalizované rómske komunity Národného strategického referenčného rámca 2007-2013 vo výške 200 mil. eur, ktorý možno v rámci EÚ považovať za unikátny.“

Chválili aj Šefčovičovu angažovanosť v „Rómskej dekáde 2005-2015“ – iniciatíve spustenej z prostriedkov nadácie G. Sorosa a podporovanej EÚ, ktorej cieľom je zlepšiť sociálno-ekonomické postavenie s spoločenskú inklúziu Rómov v regióne strednej a juhovýchodnej Európy.

Pozitívny signál vyslala aj európska rómska organizácia ERIO (European Roma Information Office). „ERIO je informovaná o osobnom zapojení sa stáleho zástupcu Maroša Šefčoviča v prijatí horizontálnej priority spoločenskej inklúzie Rómov v slovenských operačných programoch politiky súdržnosti.“

Viaceré zdroje z prostredia Európskeho parlamentu pre EurActiv potvrdili, že prípad treba vnímať aj v kontexte napätých slovensko-maďarských vzťahov.

Slovenský europoslanec Eduard Kukan (EPP) pre EurActiv povedal, že útoky na Šefčovia sa uskutočnili na „národnom pozadí“, hoci maďarskí kolegovia z jeho vlastnej stredo-pravej skupiny tvrdia, že konajú „v najlepšom záujme EPP“.

Podľa Kukana to nie je pravda a útoky sú „neférové“.