Rovnica zjednodušenia SPP: 21 sa rovná 1

Krátka správa

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP / CAP) je jednou zo základných politík Európskych spoločenstiev od roku 1958. Po jej nespochybniteľných úspechoch v začiatkoch eurointegrácie sa stala koncom minulého storočia v mnohých krajinách symbolom neefektivity a dôvodom mnohých sporov, najmä kvôli jej financovaniu.

SPP pohltí stále najväčšiu časť rozpočtu EÚ (44%) a pokrýva ju takmer 60 % európskej legislatívy. Vyplácanie dotácií dáva poľnohospodárom v členských krajinách záruku minimálnych cien a chráni ich pred konkurenciou zo zahraničia. Aj preto ju tretie krajiny podrobujú ostrej kritike, lebo pomáha budovať „európsku pevnosť”. Vyčíta sa jej, že spôsobuje aj nadmerne vysoké ceny agroproduktov.

SPP sa realizuje prostredníctvom takzvaných Spoločných trhových organizácii / Common Market Organization (CMO), ktoré financuje Európsky záručný a usmerňovací poľnohospodársky fond (EAGGF). CMO sa líšia podľa typu komodity a je ich 21, napríklad pre víno, cukor, mäso, banány a pod. 70% prostriedkov CMO sa uplatňuje na intervenciu pri nákupe prebytkov a ochranu pred lacnými dovozmi (obilniny, mlieko, mäso, cukor, ryžu a pod.). Štvrtina CMO ide do komodít, ktoré síce nevyžadujú podporu, ale potrebujú na domácom trhu ochranu (víno, vajíčka, kvety, viaceré druhy ovocia a zeleniny). Ostatok sú produkty, kde sa EÚ zaviazala nemeniť dovozné clá a cenové výkyvy dotuje priamymi platbami (ide napríklad o repku alebo strukoviny), alebo sú to špecifické plodiny ako je ľan alebo chmeľ.

Komisia zverejnila 18. októbra návrh na zavedenie jednotnej Spoločnej trhovej organizácie, pod ktorú by prešlo súčasných 21 trhových organizácii. Podľa Komisie to prinesie zefektívnenie a zjednodušenie SPP, z čoho budú najviac profitovať farmári a predajcovia poľnoproduktov. Jedna CMO by zjednodušila agrolegislatívu, zaviedla v nej vyššiu transparentnosť a aj jej dostupnosť pre všetkých príjemcov.

„Najvýznamnejšie technické zjednodušenie SPP, aké bolo kedykoľvek prijaté“
Európska komisia

Zjednotením CMO sa zjednodušia zároveň intervenčné pravidlá, súkromné skladovanie, štandardy kvality a marketingu, dovozné a vývozné pravidlá, záruky, konkurencia, štátna pomoc a pod. Podľa Komisie je to „najvýznamnejšie technické zjednodušenie SPP, aké bolo kedykoľvek prijaté“. Jednou CMO sa odstráni 40 nariadení Rady v 21 sektoroch, čo predstavuje súčasných 600 legislatívnych článkov. To sa nahradí dvoma stovkami. Komisia plánuje však ďalej SPP zjednodušovať.

Podľa názorov skeptikov návrh Komisie nerieši najvypuklejšie problémy, ktorým SPP čelí. Komisia však otázku podporovania či nepodporovania neziskových fariem a deformácie trhových cien s potravinami hodlá riešiť najskôr až po tzv. „health-checku“ (preskúmaní zdravotného stavu) agrárnej politiky EÚ v roku 2008. Avšak verí, že jej návrh Parlament a Rada príjme a bráni sa tvrdeniam, že potajomky reformuje európsku poľnohospodársku politiku.

Podľa slovenského europoslanca Petra Baca (NI) sa „s myšlienkou dá súhlasiť, ale dôležitý bude spôsob a obsah, čo sa dá využiť na ďalšie zvýhodnenie určitej skupiny na úkor iných (nové členské štáty).