Rozpočet vzbudil zmiešané pocity

 

Pozadie

Európska rada sa v decembri 2005 zhodla na celkovej sume dlhodobého rozpočtu EÚ vo výške 862,4 miliardy eur.

Európsky parlament hrozil vetovaním dohody zo summitu a požadoval navýšenie o 12 miliárd eur. 4. apríla 2006 po sérii trojstranných rokovaní medzi Parlamentom, Radou a Komisiou bol schválený kompromis. Ten zabezpečil 4 miliardy eur navyše a ďalších 2,5 miliardy eur vo fondoch Európskej investičnej banky, určených na dosahovanie Lisabonských cieľov.

Otázky

Parlament si zabezpečil aj svoju budúcu účasť na strednodobom hodnotení Finančnej perspektívy na konci roka 2009.

Členské štáty sú povinné prevziať viac zodpovednosti za zlepšenie kontrolných mechanizmov pre projekty, ktoré sú spoločne riadené z fondov Spoločenstva.

Dohoda priniesla ďalšie prostriedky pre priority Parlamentu – zvyšovanie rastu a zamestnanosti, celoživotné vzdelávanie, výskum a vonkajšie politiky:

Výsledok trialógu 04.04. 2006 (v mil. eur v cenách 2004)

Návrhy na zvýšenie (nad rámec návrhu Rady)

Podnadpis 1a – Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

 

2 100

Trans-európske siete (TENs)

500

 

Celoživotné vzdelávanie (Erazmus – Leonardo)

800

 

7. Rámcový výskumný program (FP7)

300

 

Konkurencieschopnosť a inovácie (CIP)

400

 

Agenda sociálnej politiky (pokrok)

100

 

Podnadpis 1b – Súdržnosť pre rast a zamestnanosť

 

300

Štrukturálne fondy (teritoriálna spolupráca)

300

 

Nadpis 2 – Ochrana a nakladanie s prírodnými zdrojmi

 

100

Rezerva pre budúce opatrenia (Life + Natura 2000)

100

 

Podnadpis 3b – Občianstvo (Mládež, Kultúra, zdravie a ochrana spotrebiteľa)

 

500

Zdravie a ochrana spotrebiteľa

200

 

Európska kultúra a občianstvo (Kultúra, Mládež, Občania pre Európu)

300

 

Nadpis 4 – EÚ ako globálny hráč

 

1 000

Nástroje Európskeho susedstva & Partnerstva (ENPI)

200

 

SBZP

800

 

SPOLU

 

4 000

Zdroj: Európsky parlament

Pozície

Rakúsky minister financií Karl-Heinz Grasser, ktorý v mene Predsedníctva trialógu predsedal, vyhlásil, že to bol míľnik a vyjadril nádej, že Rada schváli výsledok: „Ak by som nebol optimistický a presvedčený, že členské štáty dohodu príjmu, nebol by som predstavil výsledok týchto rokovaní verejnosti.“

Spravodajca Parlamentu Reimer Böge (EĽS-ED) s výsledkom nie je spokojný. Upozornil najmä na slabé prínosy pre rozšírenú Európu 25 štátov, no uviedol, že „sa daných okolností sme dosiahli hranice prijateľného riešenia. Urobili sme, čo sa dalo. Parlament nebol len posadnutý číslami – chceli sme reformu politiky, nové nástroje, zníženie byrokracie a záruku pre úlohu Parlamentu v zahraničnopolitických nástrojoch – a primeranú rolu pri hodnotení v roku 2008-2009. Uspokojivo sa nám podarilo dostať tieto kvalitatívne aspekty na rokovací stôl. Čo sa týka čísiel, všetky strany dosiahli hranice svojich možností.“

Predseda skupiny Európskej ľudovej strany – Európskych demokratov (EĽS-ED) Hans-Gert Pöttering vyhlásil: „Nie sme celkom spokojní, no uvedomujeme si, že viac sa dosiahnuť nedalo,“ a vyzval národné vlády, aby prijali svoju zodpovednosť za správne nakladanie s fondmi EÚ.

Líder Socialistickej skupiny v Európskom parlamente (SES) Martin Schulz uviedol, že hoci je dohodnutá suma rozpočtu „nižšia, než sme žiadali, je to viac, než mnohí očakávali. Je to víťazstvo zdravého rozumu.“ Poukázal konkrétne význam klauzuly o revízii pre Parlament.

Jan Mulder z frakcie Liberálov a podpredseda Rozpočtového výboru EP povedal: „Členské štáty spravujú 80% rozpočtu EÚ prostredníctvom výdavkov na poľnohospodárstvo a štrukturálne fondy bez toho, aby museli poskytnúť nejaké finančné stanovisko. Podarilo sa nám zmeniť tento scenár, ktorý umožní Dvoru audítorov získať všetky potrebné prvky pre pozitívne zabezpečenie výdavkov EÚ.“

Monica Frassoni v mene frakcie Zelených uviedla, že dohodou „nie je príliš potešená“ a nie je presvedčená, že Parlament nemohol získať viac.

Predseda Mladých európskych federalistov (JEF-Europe) Jan Seifert vyhlásil: „Konečný kompromis Finančnej perspektívy je výsmechom ambíciám, ktoré si EÚ sama stanovila. 4-miliardové navýšenie k odpornému návrhu Rady je náplasťou, ktorá má na poslednú chvíľu zabrániť najhoršiemu. EÚ môže žiť s týmto rozpočtom, no nebude prosperovať.“