Rozširovanie – hlavná agenda Fínskeho predsedníctva

 

Krátka správa

V odpovedi fínskemu parlamentu 21. júna 2006 Vanhanen povedal, že počas nasledujúceho predsedníctva sa bude snažiť nájsť konsenzus medzi členskými štátmi ohľadom hlavných otázkok súviasicich s rozširovaním. Vanhanen povedal, že jeho vláda bude bilaterálne rokovať s vládami ostatných členských štátov s cieľom dosiahnuť spoločný základ pre rozširovanie ešte predtým, ako sa bude záležitosťou zaoberať Európska rada 14. a 15. decembra 2006 v Bruseli. Zdá sa, že Fínsko je na túto záležitosť dobre kvalifikované, keďže komisár pre rozširovanie Olli Rehn pochádza z Fínska.

Vanhanen si myslí, že Únia by sa mala usilovať o lepšie vzťahy vo forme „rámcovej dohody“, „kombinujúce európske hodnoty a medzinárodné záujmy“ s Ruskom – fínskym východným susedom, s ktorým zdieľa 1340 km dlhú hranicu. Dodal, že vzťahy s Ruskom by sa nemali obmedzovať len na obchodné záležitosti a energetiku.

Fínsky premiér povedal, že Fínsko bude aktívne bojovať o zmenu „prestávky na reflexiu“ Európskej ústavy na fázu aktívneho rozmýšľania o spôsobe, akým posunúť projekt vpred. Hlavným problémom, ktorému Únia podľa fínskeho lídra čelí je narastajúci počet ľudí, ktorí pochybujú o potrebe existencie EÚ.

Jedným z dôvodov týchto pocitov je podľa neho nespokojnosť s neefektívnosťou rozhodovacích procesov EÚ. „EÚ by sa mala sústrediť na to, čo je dôležité a v tých veciach by mala byť následne veľmi efektívna“.

Členovia parlamentu ohodnotili jeho prejav veľmi pozitívne. Antti Kaikkonen, člen parlamentu za Vanhanenovu stranu povedal, že s tou prácou, akú Vanhanenov kabinet robí, bude Fínske predsedníctvo úspešné rovnako ako Fínsko v tohtoročnej speváckej súťaži Eurovízia. Povedal: „Bude to určité hardrockové predsedníctvo“. Podľa Helsingin Sanomat sa z opozičných lavíc ozývali posmešné „Wow“ a „Aleluja“.