Šanca na kompromis medzi Varšavou a Bruselom

Predseda Európskej komisie, Jean-Claude Juncker a poľský predseda vlády, Mateusz Morawiecki [European Commission]

Poslanci vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) navrhli úpravy kontroverzných reforiem poľského súdneho systému. Či budú Európskej komisii úpravy stačiť zatiaľ nie je jasné. Píše EURACTIV Poľsko.

Menovanie a odvolávanie sudcov

Dodatky k zákonom sa týkajú spôsobu vymenovania a odvolávania sudcov. V súčasnom znení o tom rozhoduje minister spravodlivosti, podľa navrhovaných zmien by takéto rozhodnutia museli prejsť cez kolégium príslušného súdu.

V prípade, že by kolégium nesúhlasilo, minister by sa mohol obrátiť na Národný súdny register. Sudcovia pôsobiaci v tomto orgáne však boli vymenovaní práve stranou Právo a spravodlivosť. Väčšina z nich je nejako prepojená na ministra Zbigniewa Ziobra, niektorí pochádzajú priamo z ministerstva spravodlivosti.

Poľský najvyšší súd označil vládne reformy za „protiústavné“

Kontroverzné reformy, ktoré kritizujú v Poľsku aj v zahraničí, znamenajú koniec mandátu takmer polovice sudov najvyššieho súdu a dávajú parlamentu moc nad Súdnou radou.

Minister by tiež mal stratiť právomoc predĺžiť sudcom funkčné obdobie po tom, ako dosiahnú vek odchodu do dôchodku (65 rokov). Túto právomoc by tak, ako v prípade sudcov najvyšších súdov, dostal poľský prezident.

Rovnaký dôchodkový vek

Strana PiS tiež oznámila zámer vrátiť sa k rovnakému dôchodkovému veku mužov a žien v rámci zákona o spoločnej organizácii súdov.

„Čo je mimoriadne dôležité – a bolo to aj iniciatívou jednej členky našej strany – je problém zosúladenia dôchodkového veku sudcov na 65 rokov. Doteraz zákon ustanovoval odchod do dôchodku žien na 60 rokov,“ vysvetľuje člen strany Právo a spravodlivosť, Marek Ast.

„Samozrejme zákon toto právo ponecháva. Ak chce sudca odísť do dôchodku vo veku 60 rokov, bude to môcť urobiť. Je to aj v súlade s očakávaniami Komisie, ktorá obvinila Zákon z nedodržiavania predpisov EÚ týkajúcich sa veku odchodu do dôchodku žien a mužov.“

Toto však nie je najdôležitejším problémom vyplývajúcim z poľských zákonov, ktoré sa prijali minulý rok. Európskej komisii to ale dáva priestor stiahnuť sťažnosť z Európskeho súdneho dvora. Rozdielny vek odchodu do dôchodku bol jej kľúčovým argumentom, že Poľsko porušuje európske pravidlá, konkrétne tie o rodovej rovnosti.

Timmermans: S Poľskom sa nedá

Dialóg s Poľskom o reforme justície podľa prvého podpredsedu Európskej komisie momentálne nie je možný.

Zverejnenie sporných rozsudkov

Vláda ustúpil aj v otázke zverejnenia troch rozsudkov Ústaveného súdu, s tým, že ich stále považuje za problematické.

„Na ukončenie sporu a neoprávnených obvinení, že rozhodnutia nie sú zverejnené, sme sa rozhodli pre tento krok. Očakávala to od nás Komisia aj časť poľskej verejnosti,“ vysvetľuje Ast a priznáva, že „z formálneho a právneho hľadiska zverejnenie týchto dokumentov nebude mať žiadny zmysel“.

„Z našej strany ide o gesto.“

Komisia to síce požadovala, no oznámenie nemá v praxi žiadny zmysel. Rozsudky z marca, júla a novembra 2016 sa týkajú nezáväzných aktov.

Napriek tomu PiS ešte nedávno tvrdil, že je to nemožné. Predseda strany, Jarosław Kaczyński, vyhlásil, že vtedajšia premiérka, Beata Szydłová, by ich zverejnením riskovala právne kroky.

„Som veľmi naklonený iniciatíve poslancov. Ešte som nemal čas zoznámiť sa s jednotlivými dodatkami, no určite tak urobím,“ reagoval šéf Európskej komisie, Jean-Claude Juncker.

Prázdne gestá?

Zataiľ nie je úpne známe, aké úpravy budú nakoniec zahrnuté do nových dodatkov strany PiS. Opozícia a experti však poukazujú na to, že mnohí sudcovia už boli prepustení. Podľa opozície sa PiS podarilo vymeniť 40 sudcov na Najvyššom súde. Médiá uvádzajú, že v auguste minulého roka vymenil Ziobro 76 predsedov a 73 podpredsedov súdov, čo je v podstate každý štvrtý.

„Dalo by sa povedať, že vo veci vymenovávania predsedu súdu obnovíme situáciu pred reformou ministra Ziobra,“ pripustil Ast. Ubezpečil, že „vláda túto vec konzultovala“ a dodal, že úpravy treba považovať za gesto voči Bruselu, pretože implementuje niektoré výhrady formulované Komisiou.

Poľsko sa v spore s EÚ spolieha na dialóg

Nový poľský minister zahraničných vecí chce na februárovom stretnutí Rady EÚ predstaviť postoj poľskej vlády a cez dialóg dospieť k riešeniu. Bulharské predsedníctvo s plánom súhlasí.

Kritici však zdôrazňujú, že problém nezávislosti sudcov od výkonnej moci tu naďalej zostáva. Nové návrhy strany PiS sú podľa nich len prázdne gestá.

Členovia strany však trvajú na tom, že zmeny zodpovedajú očakávaniam sudcov, opozície aj Komisie.

Duda: Môžeme zmeniť niektoré prvky

„Ak tieto záležitosti vyvolali pochybnosti aj v Bruseli a zmena niektorých riešení by situáciu ukľudnila a ubezpečila Komisiu, nevidím v tom žiadny problém. Môžeme zmeniť niekoľko prvkov, keďže sa jedná o technické otázky, ktoré nemajú významný vplyv na reformu, ktorú chceme vykonať. Zmysel našej reformy by zostal zachovaný, čo je pre mňa najdôležitejšie,“ povedal poľský prezident, Andrzej Duda.

„Niektoré zo zmien považujem za zmysluplné. Myslím si, že sa dajú urobiť, zatiaľ čo sa prerokuje celý balík týchto návrhov,“ dodal prezident.

Morawiecki: Šanca prekonať spor s Komisiou

V ten istý deň tvrdil predseda vlády, Mateusz Morawiecki, že Biela kniha, ktorú Poľsko predložilo v Bruseli, mala pozitívny účinok.

Poľsko dodalo 96 strán obhajoby kontroverzných reforiem

Poľský premiér odovzdal Európskej komisii podrobnú obhajobu súdnych reforiem. Tvrdí, že právna procedúra EÚ voči Varšave je výsledkom zlej komunikácie.

„Vypracovali sme Bielu knihu, ktorá našla pochopenie vo viacerých členských štátoch,“ zdôraznil po minulotýždňovom summite EÚ.

Podľa Komisie však dokument obsahuje iba objasnenie zámerov poľských orgánov a výpočet prínosov zo zavedených zmien v súdnictve. Neponúka však žiadne ústupky.