Sarkozy a Merkelová chystajú zmenu zmluvy o EÚ

V spoločnom vyhlásení, ktoré vydal francúzsky prezident Nicolas Sarkozy a nemecká kancelárka Angela Merkelová po bilaterálnom summite vo Francúzsku, sa hovorí aj o zaangažovaní súkromného sektora do systému pre predchádzanie kríz podobnej gréckej.

Návrh stáleho mechanizmu by mal podľa Francúzska a Nemecka byť predložený do marcového summitu EÚ, čo naznačuje snahu urýchliť celý proces. Európska komisia pôvodne žiadala návrhy členských krajín do konca roka 2011.

„Musíme sa pohnúť v pred, pretože v roku 2013 záchranný fond pre euro končí, takže potrebujeme trvalejší mechanizmus“, povedala Merkelová na tlačovej konferencii v severofrancúzskom prístavnom meste Deauville.

Dve najväčšie krajiny eurozóny sa dohodli na potrebe zmien primárneho práv EÚ v tom zmysle, že každej krajine, ktorá vážnym spôsobom porušuje princípy Hospodárskej a menovej únie, budú suspendované hlasovacie práva.

„Finančné sankcie sú limitované. Ak dôjde k situácii ako v Grécku, má nejaký zmysel ukladať pokutu? Má však zmysel, ak štátu odopriete hlasovať o kľúčových rozhodnutiach EÚ,“ povedal nemenovaný francúzsky zdroj blízky rokovaniam.

Eurozóna má 16 členov, na budúci rok sa k nim pripojí Estónsko.

Potrebné zmeny Lisabonskej zmluvy by mali byť prijaté a ratifikované členskými krajinami pred rokom 2013, uvádza sa vo francúzsko-nemeckom stanovisku.

„Sme si vedomí nechuti k zmene zmlúv vo všeobecnosti“, pokračuje francúzsky zdroj. „Navrhujeme ale chirurgickú revíziu. Nechceme otvárať diskusiu o ústave či únii“.

Ministri financií EÚ, ktorí pracujú na celkovej zmene fiškálnych pravidiel v Luxemburgu práve teraz diskutujú o možnosti zaviesť stály mechanizmus na predchádzanie kríz v eurozóne.

Ide o najväčšie zmeny od vzniku eura v roku 1999. Štáty eurozóny sa zatiaľ dohodli na ad hoc riešení v podobe núdzového financovania bilaterálnej pôžičky pre Grécku a vytvorení tzv. eurovalu (Európskeho finančného a stabilizačného mechanizmu) pre všetky štáty eurozóny.

Oba mechanizmy exspirujú v roku 2013.

Podľa návrhu pripraveného ministrami financií EÚ musí byť akákoľvek finančná pomoc podmienená prísnymi pravidlami aké vyžaduje aj Medzinárodný menový fond.

Ich návrh hovorí o zaangažovaní súkromného sektora a MMF, venuje sa otázke morálneho hazardu, otázke posilnenia incentív pre snahu o korektnú fiškálnu politiku a rešpektu pre nezávislosť Európskej centrálnej banky.

„Mechanizmus je problém kvôli článku o zákaze bail-outu“, hovorí francúzsky zdroj. „My (Francúzsko a Nemecko) chceme, aby bol stály bez možnosti súdneho spochybnenia, preto sa zmluva musí zmeniť“, povedal.

Tripartitný summit s Ruskom

Dnes sa k Nicolasovi Sarkozymu a Angele Merkelovej vo francúzskom Deauville pripojí ruský prezident Dmitrij Medvedev. Riešiť sa majú otázky bezpečnosti s ohľadom na budúco mesačný summit NATO a budúco ročné predsedníctvo Francúzska G8 a G20.

Medvedev už včera absolvoval s oboma pracovnú večeru a očakáva sa, že sa 19.-20. novembra zúčastní stretnutí na okraj summitu Aliancie, kde má NATO prijať novú Strategickú koncepciu.