Sarkozy: budúcnosť Únie leží na juhu

Krátka správa

Hoci v súvislosti s trojdňovou návštevou francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho v Maroku médiá písali najmä o tom, že ho nebude spravádzať jeho manželka, oživila táto návšteva aj iné témy. Sarkozy opätovne predostrel svoj návrh na vytvorenie Stredomorskej únie.

Napriek tomu, že Sarkozyho manželka skutočne nesprevádzala, sám za marockým kráľom Mohamedom VI. rozhodne necestoval. Priviedol so sebou početnú skupinu biznismenov, ktorí majú pripraviť pôdu pre nové kontrakty. Výrobca rýchlych francúzskych vlakov TGV má v pláne vybudovať linku z mesta Tangier do Marakéšu. Francúzi by tiež radi predali Maroku námornú fregatu, aj ako náplasť za neuskutočnený predaj 12 lietadiel z minulého roku.

Najdiskutovanejšia však zostáva Sarkozyho predstava o únii stredomorských štátov, ktorá hneď po jej prvom fomulovaní narazila na kritiku. Tá má niekoľko smerov:

  • Niektorí kritici vidia v inštitucionalizovaní Stredomoria taktiku, ako udžať Turecko mimo EÚ.
  • Iní si zase nevedia predstaviť, ako zladiť nedemokratické režimy a zarytých nepriateľov (zostáva nejasné, ktoré štáty by mali úniu tvoriť).
  • Kritika naráža aj na to, že ide len o vydávanie francúzskych záujmov za záujmy celoeurópske.
  • Podobne to vnímajú severné európske krajiny. Podozrievajú Francúzsko , že si len chce posilniť svoju pozíciu na kontinente a posunúť ťažisko Únie viac na juh (aj s ohľadom na rozšírenú východnú dimenziu EÚ).

Sarkozy zatiaľ vymenoval svojho osobného vyslanca, ktorý plánuje konferenciu lídrov štátov Stredomoria na jún budúceho roka. Francúzsky prezident vyzval z Maroka hlavy štátov, aby sa na ňom zúčastnili a dskutovali ekonomickej, politickej a kultúrnej únii. Na summite by sa mala podpísať zakladajúca charta Stredomorskej únie.

International Herald Tribune píše, že podľa zatiaľ nezverejneného pracovného dokumnetu, by mala byť štruktúra postavená okolo niekoľkých symbolických inštitúcií: Stredomorskej investičnej banky (podľ vzoru Európskej investičnej banky), výmennom univerzitnom programe (niečo ako európsky Erasmus), enviromentálnej agentúry a spoločného audiovizuálneho priestoru.

Dôvody franúzskeho záujmu o severnú Afriku, ako o miesto svojho bývalého koloniálneho pôsobnenia vyplývajú z viacerých vecí. Severné pobrežie Afriky je stále dôležitou tranzitnou cestou pre imigrantov smerujúcich na do EÚ. Nezanedbateľné sú aj energetické zdroje regiónu a obava, že by sa niektoré krajiny mohli stať útočiskom islamistických teroristických skupín. Francúzsko vyľakali najmä nedávne samovražedné útoky v Alžírsku a Maroku.