Sarkozy chce zmraziť rozširovanie

 

Krátka správa

Francúzsky prezidentský kandidát a líder vládnej strany UMP Nicolas Sarkozy verí, že kontroverzná Ústavná zmluva pre Európu by mala byť revidovaná a skrátená iba na jednoduchý funkčný dokument, a francúzsky parlament by ju potom mal schváliť jednoduchým hlasovaním. Podľa Sarkozyho názoru by revízia dokumentu mala vychádzať z nového kola konzultácií s vládami členských štátov a nová „zriedená“ zmluva by sa mala vyhnúť potrebe schvaľovania v celoeurópskych referendách. Denník Financial Times citoval však výrok francúzskych predstaviteľov , že Sarkozyho návrhy neodrážajú politiku vlády.

Sarkozy tiež vyzval EÚ, aby nepovolila vstup žiadnych nových členov do Únie skôr, než dôjde ku konsolidácii jej spoločných inštitúcií. Pripustil, že rokovania s Bulharskom a Rumunskom už zašli príliš ďaleko na to, aby mohli byť zastavené, no tvrdí, že „Európa potrebuje hranice“ a že členské štáty EÚ by sa mali usilovať o vytvorenie „strategického partnerstva“ s tými susednými krajinami, ktorých vstup nie je možný. Nesúhlas s členstvom Turecka bol všeobecne považovaný za kľúčový dôvod odmietnutia Európskej ústavy francúzskou verejnosťou.

Sarkozy tiež zopakoval svoju výzvu, že úlohu „motora“ EÚ by malo prevziať šesť členských štátov: Veľká Británia, Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Taliansko, Poľsko a Španielsko.