Sarkozy: Európa je v štádiu morálnej a politickej krízy

Francúzsky prezident Nicolas Sarkozy

Pozadie

Sarkozy rečnil v plnom štrasburgskom pléne približne pol hodinu. Europoslanci odmenili jeho vystúpenie, podobne ako ich kolegovia z amerického Kongresu, kde Sarkozy minulý týždeň rozprával o znovuobjavenom francúzsko-americkom priateľstve, potleskom.

Otázky

Európa zostáva napriek dohode o jej novom inštitucionálnom usporiadaní v podobe Lisabonskej zmluvy „v štádiu morálnej a politickej krízy.“

Sarkozymu chýbajú „jasne definované ciele“, ktoré by usmerňovali aktivitu a rozhodovanie Únie. Politické otázky tu podľa neho vždy budú a preto treba o tom, kam sa Európa uberá hovoriť bez zábran.

Európania trpia krízou identity a ekonomické hodnoty vyhrávajú nad ostatnými hodnotami. Európa bude Európou len ak bude ochraňovať svoje kultúrne a civilizačné hodnoty, uporňuje Sarkozy. Identita členských krajín je „najväčším európskym bohatstvom, ktoré treba chrániť“.

Čo sa týka samotného rozhodovania v Únii, vyjadril sa za väčšinové prijímanie rozhodnutí a odsúdil pravidlo jednomyseľnosti, ktoré podľa jeho slov predstavuje „bezmocnosť konať a zmeniť niečo, o čom sa už raz rozhodlo v minulosti“.

V súvislosti s ratifikáciou Lisabonskej zmluvy vyjadril podporu jej schvaľovaniu národnými parlamentmi, keď uviedol, že „francúzsky národ mu dal právomoc zveriť ratifikáciu demokraticky zvolenému parlamentu“. Ak je totiž parlament volený demokraticky, ja podľa jeho slov demokratické tiež jeho rozhodovanie.

Jedným z ďalších motívov Sarkozyho prejavu bol protekcionizmus, ktorý bol podľa francúzskeho prezidenta neprávom vymazaný z európskeho slovníka. „Musíme byť schopní ochrániť sami seba, tak ako to robia ostatní.“ Konkrétne spomenul ochranu proti dumpingu, ochranu farmárov či priemyslu.

Aktuálne sa venoval aj prioritám Francúzskeho predsedníctva EÚ, medzi ktoré Elyzejský palác radí uspešnú ratifikáciu Lisabonskej zmluvy, reformu poľnohospodárskej politiky, zelené dane a obrannú politiku.

Pozície

Predseda Skupiny EPP-ED v Európskom parlamente Joseph Daul ocenil otvorenosť Sarkozyho prejavu: „Európa je v prom rade politická konštrukcia a francúzsky prezident neváhal žiadať debatu o skutočných otázkach, ktoré zaujímajú 500 miliónov obyvateľov: rešpekt identít, obrana ľudských práv, implementácia obrannej politiky, ochrana bez protekcionizmu v globalizovanom svete, odmietnutie sociálneho a enviromentálneho dumpingu.“ EPP-ED zároveň v reakcii vyjadrila podporu Sarkozymu návrhu zostaviť komisiu „múdrych mužov“, ktorá by sa zaoberala budúcnosťou Európskej únie.

V reakcii na otázku predsedu socialisticej skupiny v EP Martina Schulza Sarkozy odmietol členstvo Turecka v EÚ. Stalo sa tak na stretnutí francúzskeho prezidenta s lídrami frakcí v EP. Sarkozy podľa vlastných slov ponúkol tureckému premiérovi Erdoganovi privilegované partnerstvo a zopakoval, že je ochotný viesť rokovania len v tých otázkach, ktoré smerujú k pridruženiu. Martin Schulz reagoval: „Francúzsky prezident bol priamy. Povedal, že pre neho má Európa jasné hranice a myslí si, že Turecko sa z väčšej časti nachádza v Malej Ázii.“

Na priamu otázku, či preruší rokovania počas francúzskeho predsedníctva EÚ, Sarkozy zopakoval, že bude podporovať len tie kroky, ktoré nepovedú k plnému členstvu.

Podľa Schulza perspektíva členstva viedla v Turecku k zásadným reformám a fakt, že EÚ vyjednáva s Tureckom o členstve vysiela silný signál smerom k moslimskému svetu. Schulz povedal, že socialistická skupina sa presvedčí, či je Sarkozyho pozícia kompatibilná so súčasným postojom Rady.