Sarkozy zmierňuje postoj k členstvu Turecka

Krátka správa

Vo svojom prvom veľkom prejave k zahraničnej politike od mája kedy bol zvolený, Nicolas Sarkozy vyzval EÚ aby založila komisiu „múdrych mužov“, ktorí by sa zamysleli nad budúcou úlohou Únie a nad jej geografickými hranicami.

„Ak sa 27-čka rozhodne urobiť kľúčové rozhodnutie o budúcnosti Únie Francúzsko sa  nebude stavať proti otváraniu nových kapitol v rokovaní medzi Úniou a Tureckom v nadchádzajúcich mesiacoch a rokoch“, povedal.

Ide o prvé Sarkozyho vyjadrenie pripúšťajúce budúce členstvo Turecka v EÚ. Sarkozy však dodáva: „Nechcem byť pokrytec. Každý vie, že som zástancom privilegovaného partnerstva.“ Francúzsko bude predsedať Únii počas prvého polroka 2008.

Upresnil, že jeho akceptovanie ďalších rokovaní nezahŕňa legislatívne oblasti, ktoré predpokladajú členstvo v EÚ. Mali by byť pokryté len tie kapitoly, ktoré „nevylučujú žiadne z možných výsledkov rokovaní: členstvo alebo privilegované parterstvo.“

V júni Sarkozy vetoval otvorenie rokovaní s Ankarou o menových otázkach.