Scenár „Bratislava plus“ = najbližšia budúcnosť Únie

Nadácia Antona Tunegu

zdroj: Nadácia Antona Tunegu/Facebook

Ktorý z piatich scenárov budúcnosti Únie si vyberie Slovensko? To bola základná otázka včerajšej verejnej diskusie, ktorú zorganizovala Nadácia Antona Tunegu v spolupráci s Hans Seidel Stiftung a Wilfried Martens Centre for European Studies.

Odpoveď? Výber jednej z možností je v tejto chvíli stále menej podstatný ako samotná diskusia o budúcom smerovaní EÚ. Tá má byť čo najširšia a bude trvať minimálne do konca tohto roka.

Čítajte aj: Biela kniha o budúcnosti EÚ v kocke 

„Chceme diskutovať“

Biela kniha, ktorú nedávno predstavil predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, „je len rámcovým dokumentom, ktorý predstavuje päť základných scenárov ako by sa mohla EÚ vyvíjať. Tých možností je ale oveľa viacej,“ povedal na úvod vedúci zastúpenia Komisie na Slovensku Dušan Chrenek.

„Chceme diskutovať o budúcnosti EÚ a chceme aby táto diskusia prebiehala nielen v Bruseli, ale aj medzi politikmi a občanmi v celej Únii“. Zdôraznil, že posledné slovo budú mať členské štáty.

Rozhodnú štáty

Víziu Komisie na základe týchto diskusii predstaví jej predseda na jeseň vo svojom prejave o stave Únie. Rozhodnutie lídrov štátov by potom malo prísť na decembrovom summite.

„Ide ale o dlhodobý proces, ktorý sa určite neuzavrie tento rok,“ upozornil Chrenek s tým, že Komisia si dala za cieľ dosiahnuť zhodu 27 členských krajín „pred budúcimi európskymi voľbami v roku 2019“.

Slovensko analyzuje možnosti

To, že možnosť výberu zostáva na samotných členských štátoch vníma slovenská exekutíva „veľmi pozitívne“.

Podľa generálnej riaditeľky sekcie Európskych vzťahov na ministerstve zahraničných vecí Ivety Hricovej však „v tejto chvíli nie je podstatné prijať rozhodnutie, či scenár číslo tri, štyri alebo päť“.

Biela kniha je z pohľadu ministerstva „trochu provokatívnym“ príspevkom do diskusie zo strany Komisie, ktorý slovenská exekutíva „stále analyzuje“.

Vytvorená bola tiež pracovná skupina, „ktorá je zložená nielen z exekutívy, ale aj zo zástupcov tretieho sektora, poslancov, ale aj občanov,“  ktorej cieľom je viesť diskusiu o budúcom smerovaní Únie, povedala Hricová.

Scenár Bratislava plus

Kurz Slovenska by však mal byť jasne pro-integračný. „Pozitívne vnímame tie scenáre, ktoré nehovoria o dezintegrácii, naopak, ktoré sa zamýšľajú o pokračovaní integračného procesu,“ dodala.

V najbližšom období sa Únia bude pravdepodobne riadiť scenárom číslo jedna (pokračovanie v súčasnom smerovaní), ktorý slovenská exekutíva nazýva aj ako scenár „Bratislava plus“.

Ide o akési pokračovanie tzv. bratislavského procesu, „v ktorom boli nastavené isté pravidlá, smerovanie a priority v troch kľúčových oblastiach pre občanov: Schengen, eurozóna a jednotný trh,“ zhrnula Hricová.