Schäuble spochybňuje francúzske nároky na menové portfólio Komisie

Bývalý francúzsky minister financií Pierre Moscovici sa zvažuje ako kandidát na post komisára pre hospodárske a menové záležitosti.

Francúzsko má značné problémy s deficitom, hovorí Schäuble. Upozorňuje, že Moscovici nesie svoju časť zodpovednosti za finančný úpadok krajiny.

Od roku 2009 je Francúzsko zahrnuté do procedúry nadmerného deficitu, povedal Schäuble vo Freiburgu na podujatí organizovanom think tankom Centre for European Policy (CEP). Ak bude pokračovať v tomto smere, nedostane svoj deficit pod kontrolu načas, varuje.

To znamená, že sa deficit Francúzska musí dostať od 3 % HDP, pričom už dvakrát sa mu v tomto ohľade predĺžil termín. Jednou z úloh novej Komisie bude aj prehodnotenie francúzskeho rozpočtového plánu. Ak ho Komisia odmietne, krajina bude musieť čeliť sankciám za nesplnenie povinnosti.

Komisár zodpovedný za hospodárske a menové záležitosti dohliada na súlad národných rozpočtov s Paktom stability a rastu Európskej komisie. Doteraz tento post zastával Olli Rehn z Fínska.

Či má byť práve Francúzsku, zo všetkých krajín, alokovaný tento post, musia rozhodnúť múdrejší ľudia odo mňa,  hovorí Schäuble. Hoci s ním často nesúhlasil, vyzdvihuje Moscoviciho ako dôveryhodného a racionálneho partnera. Ale do výberu komisára sa zapája aj mnoho iných faktorov, dodáva.

Menovanie Moscoviciho by poškodilo Pakt stability a rastu

Nemecká delegácia liberálnej Sobodnej demokratickej strany (FDP) v Európskom parlamente otvorene odmieta Moskoviciho.

Moscovici by mal byť bratý na zodpovednosť za rastúci deficit a zhoršujúcu sa hospodársku situáciu krajiny, tvrdí predseda delegácie FDP v EP Alexander Graf Lambsdorff. Z tohto dôvodu ho vylúčil ako nástupcu Olliho Rehna.

Podľa predsedu CEP, Lüdera Gerkena, by menovanie Moscoviciho spôsobilo značné poškodenie Paktu stability a rastu, ktorý limituje verejný dlh na úroveň 3 % HDP v eurozóne. Hovorí, že komisár pre hospodárske a menové záležitosti má značnú zodpovednosť pri dozeraní na plnenie Paktu, hlavne v prípade implementácie sankcií za jeho neplnenie. Ani pre neho nie je Moscovici vhodným kandidátom na tento post.

„Ako minister financií prispel k tomu, že Francúzsko nesplní termín na zníženie deficitu. To jasne demonštruje, že on sám spochybňuje pravidlá paktu. V tomto kontexte by sa preto Moscovici nepostavil za nevyhnutné disciplinárne opatrenia v členských štátoch,“ dodal Gerken.

Moscovici: „Nemecko bolo „chorým mužom““

Moscovici bráni hospodársku politiku svojej krajiny. „Reformné procesy nejaký čas trvajú,“ hovorí. „Na začiatku tohto milénia bolo Nemecko považované za chorého muža Európy. Až po rokoch tvrdých reforiem došlo oživeniu ekonomiky.“