Schulz: Diskusia o Poľsku je diskusiou o budúcnosti EÚ

zdroj: Európsky parlament

Poľská premiérka Beata Szydlová v utorok obhajovala pred členmi Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu kroky novej vlády vo Varšave, ktoré vyvolávajú obavy EÚ.

Szydlová tvrdí, že dvadsaťosmička venuje dianiu v Poľsku priveľkú pozornosť.

Legislatívne zmeny vo fungovaní poľského ústavného súdu a v postavení verejnoprávnych médií sú podľa Szydlovej v súlade s princípmi EÚ.

„Zmeny, ktoré sme vykonali, odrážajú štandardy EÚ a nijako sa nelíšia od štandardov v iných členských štátoch,“ uviedla šéfka poľskej vlády počas rozpravy v EP.

Podľa Szydlovej sú uvedené zmeny vnútornou záležitosťou Poľska a v žiadnom prípade neohrozujú princípy právneho štátu a demokracie.

„Poľskí občania si zvolili náš program v demokratických voľbách a my ho implementujeme, rešpektujúc pritom našu ústavu a európske zmluvy,” vyhlásila. „Spor ohľadom ústavného súdu v Poľsku je politický, nie právny, a ako taký ide o vnútornú záležitosť Poľska, som však pripravená diskutovať s opozíciou,” dodala poľská premiérka.

Mechanizmus v počiatočnej fáze

Prvý podpredseda Európskej komisie (EK) Frans Timmermans minulú stredu oznámil, že komisia začína proces, v rámci ktorého bude sledovať dodržiavanie princípov právneho štátu v Poľsku. Mechanizmus sa aktivoval v súvislosti s krokmi novej poľskej konzervatívnej vlády.

Mechanizmus aktivovaný voči Poľsku vychádza z ochrany základných hodnôt a princípov definovaných v zmluve EÚ. Pozostáva najmä z dialógu. Použitie sankcií je až posledným štádium a vyžaduje si jednohlasnosť v Európskej rade. Maďarsko už avizovalo, že ak by k tomu došlo, nič také nepodporí.

Timmermans europoslancom povedal, že EK dostala od Poľska nový list, v ktorom Varšava reaguje na obavy EÚ. Bližšie podrobnosti o obsahu listu ale nechcel uviesť, pretože ho dostal krátko pred svojím vystúpením.

Timmermans tiež zdôraznil, že celý proces monitorovania je len v počiatočnej fáze. Komisia chce podľa neho celú záležitosť riešiť konštruktívne a otvorene, a to formou dialógu s vládou vo Varšave. „Ale veci teraz vyzerajú tak, že sú inštitúcie poľského štátu, ktoré nekonajú v súlade s verdiktmi ústavného súdu,“ povedal Timmermans, ktorý vidí nebezpečenstvo, že by z toho mohla vzísť systematická hrozba pre právny štát.

Podľa predsedu Európskeho parlamentu Martina Schulza je diskusia o právnom štáte v Poľsku je „kľúčovou pre budúcnosť Európskej únie.”

Politické skupiny zatiaľ sankcie nežiadajú

Zástupca skupiny euroľudovcov (EPP) Esteban González Pons zo Španielska povedal, že „nikto nechce preventívny trest pre Poľsko.” „Našim jediným cieľom je objasniť, či sú ohrozené európske hodnoty”. Zároveň si ale myslí, že najhorší autoritársky prístup vždy “prichádza zvnútra” a “útoky na súdnu moc a kontrola masmédií by mohli byť prvým krokom smerom k zničeniu demokracie.”

Šéf skupiny socialistov a demokratov Gianni Pittella (S&D) poznamenal, že nezávislosť súdnictva a médií sú absolútne nevyhnutným predpokladom demokracie v EÚ. Skupina S&D je podľa jeho slov znepokojená nedávnym vývojom v Poľsku, ktorý nie je v súlade s históriou krajiny a s jej zápasmi proti diktatúram.

Líder skupiny skupiny Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) Syed Kamall, ktorej členom je aj poľská vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS) poznamenal, že „po rozhovore s poľskými europoslancami je zrejmé, že poľské orgány nemajú v úmysle oslabiť pluralitu médií.“ Opýtal sa, prečo sa Komisia a poslanci EP nezaoberali nezrovnalosťami v súvislosti s procesom nominácie sudcov ústavného súdu za predchádzajúcej vlády.

Predseda liberálnej frakcie v EP (ALDE) Guy Verhofstadt smerom k premiérke Szydło vyhlásil: „Vaša strana vyhrala voľby so silným mandátom. Je Vašim právom pretvoriť mediálne prostredie a zreformovať verejnú službu. To však neplatí, pokiaľ využijete alebo zneužijete túto obrovskú väčšinu na demontáž systému bŕzd a protiváh vo Vašej krajine. To by bolo v rozpore s ústavou a nebolo to súčasťou volebného programu Vašej strany.”

Gabriele Zimmer z ľavicovej skupiny GUE/NGL vyhlásila: „Neoliberálne reformy, ktoré sú už predpokladom pre členstvo v EÚ, nepriniesli bohatstvo pre všetkých (…) Mnoho obyvateľov Poľska preto viní Úniu za sociálne rozdiely v spoločnosti.“

„Za obavami o stav právneho štátu v Poľsku stoja naše obavy o EÚ ako celok,“ hovorí Rebecca Harms (Zelení/EFA) dodávajúc, že vládnuca väčšina by nemala diktovať bez snahy o riadnu diskusiu s opozíciou.

„Poľské záležitosti by mali byť vyriešené Poliakmi v Poľsku,“ vyhlásil Jaroslaw Iwaszkiewicz z Európy slobody a priamej diskusie (EFDD). „Táto rozprava je zbytočná a nepodložená, má však jednu výhodu: pomôže rastu euroskepticizmu,“ dodal.

Poslanec Michal Marusik (ENF) uviedol, že kritika Poľska je v skutočnosti znakom, že vláda vo Varšave chráni poľské záujmy. Prebiehajúca diskusia podľa neho predstavuje neodôvodnené zasahovanie EÚ do poľských vnútorných vecí.

Reakcie slovenských europoslancov

Obmedzené nástroje EÚ pri vymožiteľnosti platného práva týkajúceho sa jej základných hodnôt bude riešiť Správa o stave demokracie, právneho štátu a základných práv v EÚ. Hlavnou spravodajkyňou bude slovenská europoslankyňa Monika Flašíková Beňová (Smer-SD, S&D).

„Predstavitelia niektorých politických skupín napríklad požadujú zavedenie možnosti stopnutia čerpania európskych fondov. To však považujem za nezmysel,“ hovorí. „Ich zastavenie by situácii určite nepomohlo a išlo by proti politike rastu, zvyšovania konkurencieschopnosti a vytvárania pracovných miest. To musia byť stále jedny z hlavných priorít súčasnej Komisie. Zasahovanie členským štátom do možnosti čerpania eurofondov by predstavovalo len nič neriešiaci

„Situáciu v Poľsku sledujem so znepokojením. Medzi európske hodnoty patrí aj úcta k demokracii a politickej pluralite. Povinnosťou každej výkonnej moci je chrániť nezávislosť médií a súdov. Je na každej vláde, aby sa správala zodpovedne a rešpektovala európske hodnoty,“ povedal poslanec Ivan Štefanec (EPP, KDH).