Kto vedie Úniu?

Pozadie:

European Policy Centre a EurActiv zorganizovali 23. januára diskusiu medzi lídrami troch najväčších parlamentných skupín, kde diskutovali o otázkach ako budúcnosť ústavnej zmluvy a rastúca nespokojnosť občanov s politikou EÚ.

Otázky:

V Parlamente došlo nedávno k „výmene stráží“ – po dvaapolročnom mandáte socialistov bol do čela Parlamentu zvolený za nového predsedu Hans-Gert Pöttering, 14 noví vicepredsedovia a reorganizácia výborov (EurActiv, 16. január 2007).

Hoci moc Parlamentu počas posledných rokov vzrastala, verejný záujem a dôvera v Parlament a volených poslancov značne klesla. Predchádzajúce dve posledné voľby do Parlamentu zažili nízku účasť voličov a mediálny záujem je, zdá sa, najnižší od jeho vzniku. Nedávne výsledky Eurobarometra potvrdili, že od roku 2001 klesla dôvera v Parlament z 57% na 52%, kým percento občanov, ktorí Parlamentu nedôverujú, vzrástlo z 24% na 32%.

Pozície:

V diskusii uznali všetci traja lídri parlamentných strán, že EÚ je po dvoch neúspešných referendách vo Francúzsku a Holandsku v kríze a odporúčali ako liek viac líderstva.

Novozvolený predseda EPP-ED Joseph Daul vyzval národných lídrov, aby „prevzali za EÚ viac zodpovednosti“. Vyjadril svoje vysoké očakávania od nemeckého predsedníctva a podčiarkol iniciatívu Angely Merkelovej v oblastiach ako energetika a zmena podnebia, obnovenie diskusie o návrhu Ústavy a transatlantické vzťahy. Ako poslanec z Francúzska zdôraznil tiež zodpovednosť svojej vlastnej krajiny po prezidentských voľbách. Povedal, že „Francúzsko musí urobiť všetko, aby pomohlo Európe dostať sa z tejto krízy.“

Líder socialistov Martin Schulz bol kritickejší. „Ak by EÚ bola autom, museli by sme ju dostať z cesty,“ povedal na začiatku svojho diskusného príspevku. Ukázal prstom na národné vlády a kritizoval ich za „nacionalistickú krátkozrakosť“. Obvinil tiež Komisiu z toho, že jej chýba vodcovstvo: „Motor auta (Komisia) sa zadrháva, robí veľa hluku, ale v nádrži je málo benzínu.“ Ohľadom agendy Komisie, týkajúcej sa „lepšieho regulovania“, Schulz vyhlásil, že to nie je to isté ako „nerobiť nič“ a vyslovil ľútosť, že Parlament nemá právomoc iniciovať legislatívu. „Európe nechýbajú výzvy,“ pokračoval, „ale kto je za volantom? Kde sú Monetovia, Spinelliovia, Delorsovia?“

Líder liberálnej skupiny Graham Watson prezentoval päť pozitív a negatív roku 2006 a päť nádejí pre rok 2007. Medzi pozitívami bolo pristúpenie Bulharska a Rumunska, ktoré dokončilo piate rozšírenie EÚ, ktoré „pochovalo pre históriu hnev mrzačenia, ktorý sa seba uvalila Európa v minulosti“. Tiež zvýraznil správu lorda Sterna, ktorá prispela k tomu, že sa na agendu EÚ dostala zmena podnebia ako urgentná otázka. Zlyhanie kola rokovaní z Doha, rastúci vývoj tretieho piliera EÚ mimo demokratického dohľadu, Blízky Východ a zhoršenie ľudských práv v Rusku boli medzi negatívami roku 2006, uvedenými Watsonom. Vo svojich myšlienkach a nádejach pre rok 2007 vyslovil vodca liberálov vieru, že návrh Komisie, týkajúci sa energetiky a boja proti zmene podnebia, si získa podporu verejnosti, ale bol menej optimistický vo veci budúcnosti ústavnej zmluvy a vyjadril svoju vieru, že Parlament potrebuje zásadnú reformu svojho fungovania, aby si získal podporu občanov.

V zhrnutí diskusie naznačil John Palmer z EPC, že odcudzenie verejnosti voči politike je všeobecný trend, ktorý nie je spojený s EÚ. Dôvera v politiku všeobecne klesá a členstvo v politických stranách sa znížilo dramaticky, argumentoval Palmer. Na záver položil otázku: „Ako je možné opätovne angažovať občanov?“