Šéf OLAF je po úniku správy na odstrel

zdroj: EC

Uniknutá správa OLAFu, európskeho úradu pre boj proti podvodom, „potvrdzuje, čo sa javilo už skôr, že vyšetrovanie bolo zaujaté a sčasti amatérske (…) spojené s porušovaním ľudských práv“, tvrdí ľudovecká europoslankyňa Inge Gräßleová. Hlavu šéfa OLAFu žiada už od začiatku aféry spojenej s minuloročným odstúpením jedného z členov Európskej komisie.

 „Časť správy, ktorá je dostupná (v uniknutej verzii totiž niekoľko strán chýba) je plná špekulácií, nepodložených tvrdení a zjavne nekritického opakovania výpovedí svedkov“, uvádza Gräßleová v stanovisku. Nemecká europoslankyňa je koordinátorkou svojej politickej skupiny vo výbore EP pre kontrolu rozpočtu.

Eurokomisára z Malty zodpovedného za portfólio zdravia a ochrana spotrebiteľa požiadal predseda Európskej komisie José Manuel Barroso, aby rezignoval, práve na základe správy OLAF. Tá naznačila jeho spojenie s pokusmi netransparentne ovplyvňovať legislatívu o tabaku. John Dalli odmietol akékoľvek pochybenie.

Imidž Komisie v nebezpečenstve

Na internete sa objavila 43-stranová správa, v ktorej dve strany chýbajú. Pozorovatelia tvrdia že ako ona, tak aj 200 strán dokumentov príloh, sa zdajú byť autentické.

 „Prepisy rozhovorov, ktoré sú prílohou správy ukazujú na amatérsky prístup OLAFu“, zo správy podľa europoslankyne napríklad vyplýva, že jeden pracovník OLAF bol v rovnakom čase účastný dvoch rôznych vypočúvaní svedkov. „Ako je to možné?“, pýta sa Gräßleová

Záverečné zhrnutie správy nespomína žiadne jednoznačné dôkazy o priamej Dalliho účasti na výmene peňazí za politické služby maltského podnikateľa pre tabakovú firmu Swedish Match.

Maltský podnikateľa Silvio Zammit si od spoločnosti Swedish Match vypýtal 60 miliónov za to, že vďaka svojim osobným kontaktom s Dallim dosiahne vypustenie zákazu konkrétneho typu tabaku z pripravovaného návrhu smernice o tabakových výrobkoch.

Správa však nerobí záver o tom, či Zammit konal s Dalliho vedomím, alebo to len tvrdil. Nejasná je aj úloha maltskej lobistky Gayle Kimberley v celej afére.

Správa ale spomína niekoľko „nejasných a nepriamych okolností, ktoré sa ukázali počas vyšetrovania“, ktoré poukazujú na to, že Dalli vedel „o Zammitových machináciách ako aj o tom, že Zammit využíva jeho meno a známosť s ním na finančné obohatenie sa.“

Správa OLAFu uvádza, že na základe zisteného predstavuje Dalli riziko pre povesť a imidž Európskej komisie a že nekonzistentnosti v jeho vyjadreniach spolu so zisteniami by sa dali považovať za porušenie povinnosti udržiavať vážnosť svojho úradu.

Mimovládne organizácie zaoberajúce sa monitorovaním korporátneho lobingu (The Corporate Europe Observatory) tvrdia, že ak sa aj zdá, že Dalli porušil vnútorné pravidlá, tie isté pravidlá porušujú aj ľudia z Barrosovho kabinetu. 

Upozorňuje aj na konflikt záujmov u člena etickej komisie, ktorý sám okrem iného posudzuje možný konflikt záujmov pri aktivitách bývalých európskych komisárov. Pravidlá správania sa členov Európskej komisie (Code of Conduct) sú podľa mimovládky veľmi vágne naformulované, a preto sa len ťažko môže na ne OLAF odvolať ako na zdôvodnenie Dalliho rezignácie.

OLAF obvinenia zo strany EP a mimovládok nekomentuje. Európska komisia prostredníctvom svojej hovorkyne Pie Ahrenkilde-Hansenovej uviedla, že Komisie o úniku správy vie.

„Každý si teraz môže správu  a závery, ktoré viedli k rezignácii Johna Dalliho prečítať. Dôvody rezignácie boli politické, situácia pána Dalliho ako komisára po zistení OLAFu bola neudržateľná“ povedala.

Treba však podľa nej rozlišovať medzi touto správou a trestným vyšetrovaním, ktoré na jej základe prebieha na Malte. „Tento únik nič nemení na fakte, že nemôžeme komentovať prebiehajúce vyšetrovanie“, dodáva Ahrenkilde-Hansenová.