Šefčovič absolvuje svoj štvrtý híring v europarlamente

Zdroj: Európska komisia

Novozvolený predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v stredu večer oficiálne potvrdil, že slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič by mal získať podpredsednícky post v exekutíve EÚ, kde v najbližších piatich rokoch bude mať na starosti energetickú úniu.

V oficiálnom liste od Junckera, ktorý predseda Komisie zverejnil okolo 18.00 h (listy so spresnením úloh dostali všetci eurokomisári), sa uvádza, že Šefčovič bude koordinovať prácu viacerých komisárov, najmä však tých zodpovedných za klímu a energetiku, dopravu, vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky, životné prostredie, námorné záležitosti a rybolov, regionálnu politiku, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a v neposlednom rade výskum, vedu a inovácie.

Juncker v liste so zadaním úloh Šefčovičovi zdôraznil, že dobudovanie energetickej únie je jednou z hlavných priorít Komisie, ktorá bude udávať politické smerovanie Európy na najbližších päť rokov.

Rezort dopravy, ktorý bol pôvodne pridelený Šefčovičovi, by mala získať slovinská eurokomisárka Violeta Bulcová, avšak bez agendy pre vesmírnu politiku. Juncker môže rozhodnúť aj neskôr, ktorému z komisárov zverí túto časť agendy.

Šefčovič sa bude musieť opäť dostaviť na výsluch pred poslancov Európskeho parlamentu (EP). Má takmer týždeň na to, aby si naštudoval detaily týkajúce sa energetickej únie a jej vplyvu na väčšinu budúcej politickej agendy EÚ.

 „Musel som si kompletne zmeniť svoj pracovný program. Hľadá sa spôsob, ako ten híring bude vyzerať. Zdá sa, že opäť pôjde o plnohodnotný trojhodinový výsluch pred troma výbormi,“ uviedol Šefčovič.

Otázky naňho si pripravia europoslanci z výborov pre priemysel e energetiku (ITRE), ochranu životného prostredia (ENVI) a dopravy (TRAN).

"Aj napriek zmene môjho postavenia v Komisii, mi bolo naznačené, že medzi mojimi úlohami bude aj strategický dohľad nad kľúčovými oblasťami dopravy a vesmírnej politiky. To znamená, že sa s touto doménou nelúčim, akurát sa s ňou budem zaoberať z inej pozície," povedal Šefčovič.

Priznal, že si v najbližších dňoch bude musieť doštudovať všetky otázky spojené s energetikou a so spoluprácou v oblasti energetiky, ako aj všetky aspekty, ktoré by mala pokrývať tvoriaca sa energetická únia.

Híring slovenského eurokomisára a novej slovinskej nominantky Violety Bulcovej (pred výborom pre dopravu) sa uskutoční 20. októbra vo večerných hodinách v Štrasburgu. Konferencia predsedov výborov EP sa musí k ich výsluchu vyjadriť o deň neskôr. V stredu 22. októbra bude europarlament v pléne hlasovať o novej komisii ako celku.

Pre Maroša Šefčoviča to bude v pondelok už 4 híring v Európskom parlamente. Svoj prvý absolvoval, keď na poste komisára pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mnohojazyčnosť striedal ku koncu mandátu v roku 2009 Jána Figeľa. Druhý absolvoval začiatkom roku 2010 na post podpredsedu pre medziinštitucionálne vzťahy a infraštruktúru a tretí len pred pár dňami pre portfólio dopravy.

Junckerov kabinet, kde bude Šefčovič najdlhšie slúžiacim eurokomisárom, by mal začať úradovať od 1. novembra 2014.

Maďarský kandidát dostal zelenú

Juncker ponechal maďarskému komisárovi Tiborovi Navracsicsovi pôvodné portfólio pre vzdelávanie, kultúru, mládež a občianstvo. Urobil tak napriek upozorneniam poslancov Európskeho parlamentu, že Navracsics nepreukázal dostatočnú spôsobilosť v oblasti občianstva.

Pozície

"Ak definitívne obsadí túto pozíciu, určite bude mať na starosti aj témy, ktoré sa týkajú energetickej bezpečnosti a vzťahu členských štátov EÚ navzájom a EÚ k Rusku, ktoré dnes dodáva na trh únie približne 30 až 32 percent plynu ako takého," povedal premiér Robert Fico, čo ako poznamenal, je pre Slovensko vynikajúca správa.