Euroúradníkom sa na platy nesiahne, mali by však pracovať viac

TASR

Nemôžeme operovať v politickom a ekonomickom vákuu. Sme verejná správa Európskej únie a a musíme prispieť k službám pre občanov v takej istej miere ako národní štátni zamestnanci,“ povedal Šefčovič na obranu reformného návrhu z júna tohto roku.

Komisár vypracoval plán reformy administratívnej správy EÚ. Primárnym cieľom je ušetriť peniaze. Podpredseda Európskej komisie verí, že sa návrh stretne s pozitívnym ohlasom aj zo strany odborov. Ak sa tak stane, poputuje návrh do Európskeho parlamentu ešte tento rok.

EÚ reformovala administratívny aparát aj v roku 2004. Kariérny postup sa začal viac orientovať na výkon a pracovné nasadenie. Pridali sa nové pracovné metódy a zmenil sa aj zmluvný stav. Vďaka týmto opatreniam sa doteraz ušetrili 3 miliardy eur, pričom do roku 2020 sa očakáva ďalšia úspora vo výške 5 miliárd eur.

Ak sa pozriete na národnú administratívu a na to, či majú také isté množstvo opatrení, tak si myslím, že by ste museli veľmi dlho hľadať kým by ste našli miesto, kde sa prijala takto komplexná reforma,“ tvrdí Šefčovič.

Eurokomisár chce do roku 2017 prepustiť na všetkých úrovniach administratívy 5 % úradníkov, zvýšiť minimálnu týždennú pracovnú dobu z 37,5 na 40 hodín – bez zvýšenia platov – a zvýšiť vek odchodu do dôchodku z 63 na 65 rokov. Ssekretárske a administratívne úlohy budú zároveň vykonávané zmluvnými zamestnancami.

Môžem Vám povedať, že musíme veľmi, veľmi tažko hľadať potenciálne nástroje na úspory,“ tvrdí Šefčovič. Vyjednávanie s odbormi je v plnom prúde, keďže na niektorých úradníkov dopadnú opatrenia tvrdo, dodáva. 

Existuje tu pocit, že už prispeli dosť. Tento návrh však vidia ako vyvážený a dúfam, že ho aj podporia, keď si uvedomia, že podobné plány sa uskutočňujú aj na národnej úrovni v členských štátoch,“ dodal.

Väčšina úspor sa dotkne oblastí, ktoré nepatria medzi priority Európskej únie. Generálne riaditeľstvo pre hospodárske a menové záležitosti bude podľa Šefčoviča potrebovať viac zdrojov. Cieľom je redukcia IT oddelenia, alebo aspoň konsolidácia v rámci inštitúcii, čoho výsledkom by mala byť vyššia efektivita práce.

Musíme byť veľmi, veľmi realistickí a povedal by som, že aj veľmi múdri v tom, ako prerozdelíme zdroje a usmerniť ich efektívne na priority,“ povedal.

Šefčovič zároveň zdôraznil, že zmenšiť sa môže aj manažment. „Môžem Vás uistiť, že ak moji kolegovia za mnou prídu s novou organizačnou štruktúrou, ktorá bude navrhovať viac manažérov, tak budeme veľmi neochotní a šanca na úspech takého návrhu bude veľmi, veľmi nízka,“ povedal Šefčovič. Ako vysvetlil, Európsky parlament aj Európska komisia majú vyšší podiel manažérskych pozícií. 

Pre zvládnutie väčšieho množstva práce sa Komisia snaží zvýšiť efektivitu a udržať rovnováhu medzi pracovným a osobným životom. Komisia začala v poslednom období viac podporovať teleworking, zdieľanie pracovného miesta a prácu na polovičný úväzok.

Snažíme sa zlepšiť efektivitu a výkon pracovnej sily, avšak v tom istom čase sa snažíme vytvoriť pre nich lepšie pracovné podmienky, aby mohli pracovať tvrdšie a zároveň stráviť so svojimi rodinami dostatok času,“ tvrdí eurokomisár. Narážal pritom na to, že kvalita života môže vykompenzovať platobné podmienky.

Musíme osloviť najlepších

Na otázku, či nie sú platy v európskych inštitúciách ešte stále oveľa vyššie ako na národnej úrovni, Šefčovič odpovedá, že by ich mali porovnávať s platmi v ostatných medzinárodných inštitúciách alebo v súkromnom sektore.

Musíme prijať najlepších právnikov – a tu si konkurujeme so súkromným sektorom, kde sú platy absolútne neporovnateľné s tými, ktoré ponúka Komisia. Musíme prijať najlepších odborníkov na IT vo svete,“ povedal komisár, pričom dodal, že úradníci musia byť expertmi vo svojom obore, musia vedieť hovoriť v troch jazykoch a byť ochotní opustiť svoju domovskú krajinu.

To má svoju cenu. „Môžem Vám povedať, že máme veľký problém naberať vysokokvalifikovaných pracovníkov, keďže tu existuje ekonomika s vysokými platmi,“ povedal.

Nebudem menovať krajiny, ale za posledné mesiace sme mali pár odmietnutí zo strany potencionálnych európskych úradníkov, ktorí prišli zo súkromného sektora s vysokými platmi. Odmietli posty riaditeľov, pretože ako národní štátni úradníci dostanú viac,“ dodal.

Celý rozhovor nájdete na tejto linke.