Šefčovič: EK „hlúpe“ iniciatívy občanov zablokuje

Foto: Michal Hudec (www.mmisso.com)

Inštitút občianskej iniciatívy (EOI), ktorý zaviedla Lisabonská zlmuva, umožňuje občanom EÚ, aby iniciovali legislatívu EÚ v prípade, že sa pod petíciu vyzbiera minimálne jeden milión občanov aspoň deviatich členských štátov, ktorí budú žiadať Komisiu, aby v konkrétnej veci konala.

„Občania majú nástroj na to, aby udávali agendu Európskej únie“, hovorí Maroš Šefčovič, ktorý je zodpovedný za medzi-inštitucionálne vzťahy a administratívu. Dúfa, že najrelevantnejšie organizácie použijú EOI na to, aby pomohli občanom „ovplyvniť prácu Komisie“ a iniciovať kroky smerom ku „konkrétnym cieľom“.

Slovenský komisár predpokladá, že EOI bude využívaná „pozitívnym spôsobom“, no varoval, že bude potrebné sa dôkladne postarať o to, aby nebola zneužívaná.

„Kontrola prípustnosti“ po vyzbieraní prvých 300 000 podpisov by mala zabezpečiť, že iniciatíva má medzi obyvateľstvom skutočnú podporu.

Komisia pred registráciou nových iniciatív bude vedieť, kto za konkrétnou inciatívou stojí, ako bude financovaná a čo chce dosiahnuť.

Na otázku, či by EOI mohla jedného dňa prinútiť Komisiu, aby prišla s legislatívou o zrušení EÚ alebo zakázaní islamskej burky, Šefčovič opovedá: „Je jasné, že ak budeme mať dočinenia s hlúpymi iniciatívami, prejde iba administratívnou procedúrou a nebude zaregistrovaná“.

„Politické rozhodnutia“ o prípustnosti kontroverzných prípadov budú podľa neho riešené na úrovni kolégia komisárov.

„Všetky tieto rozhodnutia budú môcť byť spochybnené na Európskom súdnom dvore“, pripomína Šefčovič.

Podpredseda Európskej komisie dúfa, že po vstupe Lisabonu do platnosti budú národné parlamenty, nie len výbory pre európske záležitosti, diskutovať o témach ako sú ciele stratégie EÚ 2020.

Spoločný register lobistov do budúceho roka

Maroš Šefčovič bude dnes (6.5.) na druhom stretnutí medzi-inštitucionálnej pracovnej skupiny zvolanej na prediskutovanie témy spoločného registra lobistov Komisie a Parlamentu zastupovať exekutívu.

„Budeme veľmi intenzívne pracovať na vytváraní spoločného registra najneskôr do konca budúceho roka“, povedal. Spoločný register by podľa neho mohol zvýšiť motiváciu firiem, aby sa do neho pridali.

Európsky parlament by dal prednosť tomu, aby bola registrácia povinná, no Komisia trvá na tom, že register funguje dobre aj na báze dobrovoľnosti. „Pre nás je veľmi ťažké pretláčať povinný systém, pretože na to nemáme právny základ. Nie je to v zmluve“, povedal Šefčovič.

EurActiv prinesie rozhovor s komisárom Maročom Šefčovičom spolu s článkom o zakladaní Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (EEAS) v najbližších dňoch.