Šefčovič na híringu: Rusko aj sociálny dumping

Zdroj: EP

V otázkach dopravnej infraštruktúry potrebujeme premýšľať 20 až 30 rokov dopredu, povedal vo svojom úvodnom prejave slovenský eurokomisár. Počas svojho vystúpenia sa snažil predať svoje portfólio ako kľúč k európskej konkurencieschopnosti.

Výbor pre dopravu a turizmus Európskeho parlamentu by mal hodnotiace stanovisko k jeho vystúpeniu vypracovať dnes.

Podľa autora blogu hodnotiaceho híringy komisárov, Šefčovič vie, ako komunikovať s poslancami, čo vyplýva z jeho skúsenosti z predchádzajúceho končiaceho obdobia, keby bol v Komisii, okrem iného, zodpovedný za vzťahy s Európskym parlamentom.

Všimol si jeho úvodné „junckerovské“ striedanie jazykov, kedy prechádzal z nemčiny do slovenčiny, angličtiny až do francúzštiny. Vyčítal mu napríklad silné používanie európskeho žargónu.

Koordinátorov politických skupín v rámci výboru zaujímalo napríklad koľko z Jean-Claude Junckerom avizovaného 300-miliardového investičného balíka by mohlo ísť na transeurópske dopravné siete. Šefčovič reagoval, že je ťažké hovoriť o konkrétnych číslach, no prilákať súkromný kapitál, ktorý má byť podstatnou časťou takéhoto financovania, bude vyžadovať atraktívne projekty.

K modernizácii leteckej, či železničnej dopravy europoslancov ubezpečoval, že sa nemá diať na úkor sociálnych štandardov, pričom zdôrazňoval úlohu sociálneho dialógu v procese tvorby európskej dopravnej politiky.

Pomerne skoro vyvstala aj otázka mobility ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu. Tu Šefčovič avizoval iniciatívu novej komisárky pre sociálne veci Marianne Thyssenovej, ktorá predloží European Accessibility Act, ktorý by mal zobrať do úvahy aj aspekty dopravy.  

Koordinátora zo skupiny európskych konzervatívcov zaujímal Šefčovičov postoj k účtovaniu poplatkov európskym leteckým spoločnostiam za civilné prelety nad Sibírou z ruskej strany, ktoré odporuje medzinárodným dohodám. Slovenský nominant odpovedal, že ide o dlhodobý problém, pričom Rusko nedostálo svojim sľubom z obdobia pred vstupom do WTO.

Európske letecké spoločnosti, povedal Šefčovič, platia Rusko 300 milión eur ročne, čím sa dotujú ruské letecké spoločnosti. „Nemyslím, že je to správne. Potrebujeme presvedčiť členské štáty, aby sme hovorili jedným hlasom.“

Na ďalšiu otázku k schopnosti čerpať prostriedky z Kohézneho fondu určeného na dopravné projekty, Šefčovič potvrdil záväzok voči princípu „use it, or lose it“ (použi, alebo o ne prídeš), podľa ktorého pri neschopnosti krajiny využiť alokované prostriedky, budú tieto presunuté krajinám, ktoré majú životaschopné projekty.

Šefčovič sa však zaviazal k tomu, že bude komunikovať s jednotlivými krajinami, aby mohli dostať „férové varovanie“, že o tieto financie prídu, ak sa nebudú viac snažiť.

Švédsky europoslanec v rámci svojej otázky vyčítal slovenskému nominantovi, že hoci má v mnohých ohľadoch pôsobivý životopis, chýbajú mu skúsenosti s manuálnou prácou, čo vyvoláva obavy, či zo svojej pozície, ktorá bude ovplyvňovať milióny ťažko pracujúcich ľudí, bude schopný hájiť ich záujmy.

„Žil som v krajine, kde bola v ninulých časoch manuálna práca vo fabrikách cez leto povinná pre všetkých univerzitných študentov,“ kontroval Šefčovič k poznámke k svojmu profilu.  

Švéd sa Šefčoviča pýtal aj na sociálny dumping v cestnej doprave. Vo Švédsku podľa jeho slov mnohé podniky v preprave skrachovali, pretože zahraniční, najmä východoeurópski vodiči nákladných áut, robia prácu za 1/3 cenu práce domácich.

Sociálny dumping je podľa slovenského dezignovaného komisára téma, ktorou sa bude potrebné zaoberať.

„Budem sa pozerať na to, čo môžeme zjednodušiť a vyjasniť v európskych pravidlách, tým sa posilní ich vynucovanie a uplatňovanie. Národné orgány nám ale musia pomôcť, lebo sú to oni, ktoré musia dodržiavanie vynucovať,“ odpovedal Šefčovič.  

Obajvila sa tiež napríklad otázka k projektu širokorozchodnej železničnej trati z Ruska, kde dezignovaný komisár vylúčil financovanie z európskych prostriedkov a tiež téma zavedenia mýta v Nemecku. Tu bude Komisia podľa Šefčoviča najmä posudzovať princíp nediskriminácie voči cudzincom.