Šefčovič: Portfólio dopravy je splneným predvolbeným sľubom

Zdroj: Európska komisia

"Ide o portfólio, ktoré je veľmi konkrétne – dalo by sa povedať, od električky až po kozmické rakety," povedal Šefčovič pre TASR v jednej z prvých reakcií na svoju budúcu funkciu.

Doterajší podpredseda Európskej komisie zdôrazňuje, že ide o veľmi silné ekonomické portfólio a dodal, že sa o ekonomický rezort snažil počas celého procesu formovania novej komisie. Jeho meno bolo dokonca spájané s popredným postom komisára pre hospodárske a menové záležitosti.

"To som aj sľuboval občanom pred voľbami do Európskeho parlamentu, že budem mať snahu odpútať sa od portfólia, ktoré je spojené s vnútorným chodom euroinštitúcií a venovať sa niečomu konkrétnemu s priamym dosahom na občanov," povedal Šefčovič.

Zároveň spresnil, že je to jedno z najdôležitejších ekonomických portfólií, kde ide o vysoký rozpočet. Len na projekty priameho prepájania v EÚ pôjde o sumu 26 miliárd eur.

Zahŕňa to transeurópske dopravné koridory, cestné aj železničné, je tam veľký program na modernizáciu letísk a leteckej dopravy a programy smerované na výskum automobilového priemyslu a inteligentnej cestnej premávky: EÚ napríklad stráca okolo jedného percenta HDP tým, že ľudia stoja v dopravných zápchach.

Okrem toho do tejto agendy spadá aj námorná doprava s príslušným priemyslom, v ktorom pracujú státisíce Európanov. Šefčovič pripomenul, že EÚ má najväčšiu námornú flotilu na svete a najväčšie námorné prístavy, ktoré sú súčasťou dopravnej infraštruktúry.

Slovenský eurokomisár dodal, že po oznámení portfólia, ktoré dostane, mal zámer, aby tento post pokrýval všetky prvky dopravy a aj preto bola k rezortu dopravy pridaná vesmírna politika.

Podľa jeho slov ide o rozsiahly program v hodnote okolo 14 miliárd eur, zahŕňajúci vesmírne programy Galileo – dôležitý pre moderné telekomunikácie a družicovú navigáciu – a Copernicus, obsahujúci najmodernejšie techniky snímkovania Zeme, čo sa dá využiť pri plánovaní urbanistických projektov a dopravných magistrál či pri skúmaní životného prostredia.

"Ide o portfólio s priamym dopadom ma konkurencieschopnosť európskej ekonomiky, s veľkou možnosťou podpory inovatívnych projektov, start-upov, a dúfam, že tento rozsah dobre zvládnem, že moja práca bude prínosom pre EÚ a aj pre Slovensko," povedal Šefčovič.

 EurActiv.sk / TASR