Siahnuť Poľsku na eurofondy? Je to možné a EÚ by to mala spraviť

Poľsko

Foto: Twitter, Ron Meyer

Európskej komisii sa zatiaľ nedarí politickým tlakom primäť poľskú vládu, aby prestala zasahovať do nezávislosti súdnictva.

Hoci spustila aj oficálne právne postupy, nezdá sa, že by mala strana PiS chuť sa prípadnými rozsudkami riadiť. Tvrdšie sankcie podľa článku 7. Lisabonskej zmluvy zase pravdepodobne narazia na maďarské veto.

Takto sumarizuje situáciu s Poľskom Israel Butler, analytik mimovládnej organizácie Liberities.eu zameranej na podporu občianskych práv v EÚ.

Funguje ako sieť národných mimovládok s podobným zameraním, sídli v Berlíne.

Napriek náznakom zo strany jednotlivých európskych krajínkomisárov, Európska komisia nateraz odmieta možnosť zastaviť Poľsku eurofondy.

https://euractiv.sk/clanky/slovensko-v-ep/pravny-stat-eurofondy-nemecko/

Butler však tvrdí, že ide o „silnú alternatívu, ktorá je hneď k dispozícii“.

Poľsko má v tomto programovom období dostať 86 miliárd eur. To je takmer 20 % kohézneho rozpočtu pre všetkých 28 krajín (545 miliárd).

Všeobecne prevláda názor, že odrezanie Poľska od týchto peňazí by zvýšilo napätie a vnútornú polarizáciu v EÚ, čo je neželané.

Iní tvrdia, že by si to vyžadovalo zmenu európskeho práva, či dokonca základných zmlúv.

Butler si to nemyslí.

Komisia môže konať už dnes

Pravdou je, že pravidlá EÚ, ktoré regulujú kohézne fondy už dnes vyžadujú, aby vlády rešpektovali vládu zákona ako podmienku na to, aby dostali peniaze.

Tieto pravidlá (Spoločné ustanovenia pre európske fondy) vyžadujú od vlád, aby vedeli garantovať, že fondy sú čerpané v súlade s európskym a národným právom.

Európska komisia viackrát konštatovala, že podľa jej názoru dochádza v Poľsku k zlyhávaniu právneho štátu. Minulý týždeň začala procedúru kvôli jednému z troch zákonov o reforme justície, ktorý poľský prezident Andrzej Duda na rozdiel od ostatných dvoch nevetoval.

Podľa analytika je možné z toho vyvodiť záver, že Poľsko pravidlá o správnom manažovaní fondov porušuje.

Tieto pravidlá obsahujú možnosť za takejto situácie fondy zastaviť až do doby, kým dôjde k náprave problému.

Bulter pripomína, že Európska komisia to už urobila v roku 2013 v prípade Maďarska, keď boli pochybnosti a nastavení ich systému manažmentu eurofondov.

Butler argumentuje, že popularita PiS je do veľkej miery založená na poskytovaní istých benefitov, ktoré si môže finančne dovoliť aj vďaka podpore z európskych peňazí. Aj keď tieto benefity nie sú priamo financované z eurofondov, vláda by si podľa neho dvakrát rozmyslela finančne neudržateľné kupovanie voličov, keby bola odrezaná od eurofondov ktoré potrebuje na podstatné veci.