Slováci podporili migračnú politiku EÚ, no pomoc utečencom odmietajú

Eurobarometer, Chrenek, migrácia

Dušan Chrenek prezentuje výsledky Eurobarometra, (zdroj: TASR/Michal Svítok)

Dôvera Slovákov v Európsku úniu od jesene 2015, kedy v Európe vrcholila utečenecká kríza, opätovne stúpa. Potvrdil to aj najnovší prieskum Eurobarometer 86, ktorého výsledky prezentoval vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek.

„Podstatné je, že európske inštitúcie majú vyššiu dôveru ľudí ako národné inštitúcie,“ zdôraznil Chrenek na dnešnej tlačovej konferencii.

Eurobarometer sa bližšie pozrel na dôveru občanov v inštitúcie, ich názory na migráciu a terorizmus, vnímanie ekonomickej situácie, zamestnanosti, energetickej únie a klimatických zmien.

Rast dôvery

V mnohých oblastiach sa dôvera zvýšila, čo Slovensko radí mierne nad priemer európskej dvadsaťosmičky. Pozitívne vnímanie Únie za posledný polrok vzrástlo z 30 % na 34 % a v rovnakom čase klesol negatívny dojem z 26 % na 20 %.

V porovnaní s jarným prieskumom dôverujú občania viac Európskemu parlamentu (46 % vs 39 %), Európskej komisii (43 % vs 37 %) aj Európskej centrálnej banke (43 % vs 40%).

Slovákov zaujímajú najmä ekonomické témy, akými sú nezamestnanosť (34 % opýtaných), zdravotné a sociálne zabezpečenie (33 %) a ceny a náklady na živobytie (33 %). Pozitívne hospodárske výsledky sa začínajú premietať aj do osobného vnímania ľudí, verí vedúci zastúpenia EK. Stav európskej ekonomiky občania už tradične vnímajú lepšie ako situáciu doma.

Ak by nastalo referendum o vystúpení z EÚ, dnes by ešte väčšina Slovákov hlasovala za zotrvanie. Takto výsledky Eurobarometra zhodnotil politológ Pavol Baboš z Filozofickej fakulty UK. Upozornil však aj na možné riziká.

„Táto podpora je dnes značne plytká. Ľudia zatiaľ nevedia svoj názor obhájiť,“ povedal Baboš. Odporcovia EÚ podľa neho dokážu ľudí zneistiť, čo sa prejavuje aj na tom, že sa najväčšia skupina respondentov nedokázala vyjadriť v prospech Únie ani proti nej.

Paradox migrácie

Z výsledkov Eurobarometra ďalej vyplynulo, že dôležitosť témy migrácie a terorizmu pre Slovensko klesá. V súvislosti s našou krajinou ich pokladá za dôležité už len 10, resp. 5 % respondentov.

Dušan Chrenek to pripisuje tomu, že sa situácia v týchto oblastiach upokojila a zároveň sa „zreálnilo“ vnímanie občanov. Mierne stúpol pozitívny pocit z migrácie (17 %), no ten negatívny stále výrazne prevažuje (79 %).

Podobne len 13 % opýtaných súhlasí s tým, že prisťahovalci sú pre Slovensko prínosní. Opak si myslí až 82 % respondentov.

S pomocou utečencom súhlasí 31 % Slovákov, zatiaľ čo priemer EÚ dosiahol 66 %. O to paradoxnejšie vyznieva to, že jednotnú európsku politiku v oblasti migrácie na Slovensku podporilo 54 % opýtaných.

Baboš to pre EurActiv.sk vysvetlil takto: „Je pravdepodobné, že pod pojmom jednotná európska politika v oblasti migrácie si veľká časť ľudí predstaví tie, o ktorých počujú najčastejšie, a teda tie, ktoré presadzuje premiér Fico v spolupráci s ďalšími krajinami V4, a nie napríklad návrhy partnerov zo západnej Európy.“

Niekto bude vždy nespokojný

Prieskum teda poukázal na to, že pozvoľna rastie pozitívny obraz migrantov, dôvera v európskej inštitúcie aj domáca podpora spoločnej energetickej politiky členských štátov EÚ, kde Slováci za priority považujú ochranu životného prostredia (35 %) a garantovanie primeraných cien energií pre spotrebiteľov (33 %).

Akokoľvek dobre sa javia výsledky najnovšieho Eurobarometra, podľa Baboša existujú 2 zdroje nedôvery, s ktorými Európska komisia nedokáže nič urobiť: „Vždy tu bude časť populácie, ktorá nedôveruje nikomu, ničomu a nikdy. Tí budú negatívne naladení vždy. Potom je tu časť populácie, ktorá do vzťahu k EÚ prenáša sklamanie z národnej politiky.“

Národnú správu prieskumu Štandardný Eurobarometer 86 nájdete na tomto odkaze.