Slovenskí europoslanci dávali veľa pozmeňovacích návrhov, najviac riešili lesy

Ilustračný obrázok. Vyhlasovanie výsledkov hlasovanie v Európskom parlamente. Na snímke predseda EP David Sassoli. [Európsky parlament/ Daina Le Lardic]

Prepočítané na jedného poslanca, dávala v prvom roku nového europarlamentu slovenská delegácia najviac pozmeňovácích návrhov. Štatistiku pritom kazia poslanci ĽSNS, ktorí nevykazujú takmer žiadnu aktivitu.

Členova slovenskej delegácie v Európskom parlamente podali dokopy 2278 pozmeňujúcich návrhov k správam, o ktorých rokoval Európsky parlament.

Vyplýva to z predbežných dát eulytix.eu, ktoré dostal EURACTIV Slovensko k dispozícii. Pokrývajú obdobie od septembra 2019 do mája 2020.

Ak sa absolútny počet pozmeňovacom prepočíta na jedného člena národnej delegácie, Slovensko v tomto ukazovateli kraľuje rebríčku členských krajín. Na jedného slovenského europoslanca pripadá 192 pozmeňovacích návrhov. V realite sa miera tejto legislatívnej aktivity medzi poslancami líši.

Europoslanci takisto väčšinou nepodávajú pozmeňovacie návrhy jednotlivo ale stoja za nimi viacerí poslanci z rôznych krajín, ktorí sú označovaní ako spolu-predkladatelia (co-sponsors). V štatistikách europarlamentu sa takýto pozmeňovací návrh pripočíta každému z nich.

Najviac pozmeňovacích návrhov podal europoslanec Martin Hojsík (PS, Renew), nasledovaný Monikou Beňovou (Smer-SD) a Michalom Wiezikom (Spolu). Dvaja slovenskí europoslanci za ĽSNS v tomto smere nerobia takmer nič, obaja podali v sledovanom období po jednom pozmeňovacom návrhu.

Meno Počet PN (09/2019-05/2020) Skupina
Martin Hojsík (PS) 465 RE
Monika Beňová (Smer-SD) 378 S&D
Michal Wiezik (Spolu) 280 EPP
Robert Hajšel (nom. Smer-SD) 272 S&D
Eugen Jurzyca (SaS) 232 ECR
Michal Šimečka (PS) 210 RE
Miroslav Číž (Smer-SD) 101 S&D
Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) 91 ECR
Peter Pollák (OĽaNO) 82 EPP
Miriam Lexmann (KDH)* 76 EPP
Vladimír Bilčík (Spolu) 45 EPP
Ivan Štefanec (KDH) 44 EPP
Milan Uhrík (ĽSNS) 1 NI
Miroslav Radačovský (nom. ĽSNS) 1 NI

 

*Miriam Lexmann nastúpila do Európskeho parlamentu neskôr, až po odchode poslancov Veľkej Británie v dôsledku brexitu – vo februári 2020.

V absolútnom počte podaných pozmeňovacích návrhov je Slovensko 12. v poradí z 28 krajín (stále vrátane Veľkej Británie). Najaktívnejšia je francúzska delegácia, nasledovaná nemeckou, ktorá je však početnejšia ako francúzska a v prepočte na jedného poslanca relatívne menej neefektívna.

 

Štát Počet PN (09/2019-05/2020) Počet členov národnej delegácie Počet PN na jedného člena delegácie
Slovensko 2278 14 162,7
Slovinsko 1169 8 146,1
Malta 783 6 130,5
Belgicko 2626 21 125
Litva 1368 11 124,4
Portugalsko 2471 21 117,7
Španielsko 6920 59 117,3
Rumunsko 3855 33 116,8
Fínsko 1622 14 115,9
Česká republika 2407 21 114,6
Švédsko 2378 21 113,2
Luxembursko 617 6 102,8
Írsko 1276 13 98,2
Cyprus 586 6 97,7
Francúzsko 7608 79 96,3
Bulharsko 1530 17 90
Estónsko 619 7 88,4
Maďarsko 1807 21 86
Lotyšsko 679 8 84,9
Holandsko 2363 29 81,5
Dánsko 1120 14 80
Grécko 1612 21 76,8
Taliansko 5601 76 73,7
Poľsko 3668 52 70,5
Nemecko 6067 96 63,2
Chorvátsko 705 12 58,8
Rakúsko 948 19 49,9
Veľká Británia 760

 

Slovenských europoslancov v prvom roku pôsobenia najviac zaujímali európske lesy, konkrétne napríklad Európska stratégia pre lesníctvo alebo správa o opatreniach EÚ na ochranu a obnovu svetových lesov. V oboch prípadoch išlo o iniciatívnu nelegislatívnu správu a pripadá na ne 384 a 120 pozmeňovacích návrhov od slovenských europoslancov.

 

Počet „slovenských“ pozmeňovacích návrhov ku konkrétnym správam – 15 najpopulárnejších

File Názov Počet PN (09/2019-05/2020)
2019/2157 (INI) Európska stratégia lesného hospodárstva – ďalší postup 384
2019/2213 (BUD) Všeobecné usmernenia pre prípravu rozpočtu 2021, oddiel III – Komisia 124
2019/2199 (INI) Situácia v oblasti základných práva v EÚ v roku 2018 a 2019 123
2019/2156 (INI) Posilnenie opatrení EÚ na ochranu a obnovu svetových lesov 120
2020/2018 (INL) Akt o digitálnych službách: zlepšovanie fungovania jednotného trhu 111
2019/2209 (INI) Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k Východnému partnerstvu pred samitom v júni 2020 103
2020/2531(RSP) Udržateľná stratégia pre chemické látky 95
2018/0108 (COD) Nariadenie o európskom príkaze na predloženie a uchovanie elektronických dôkazov v trestných veciach 92
2019/2824 (RSP) COP15 k Dohovoru o biologickej diverzite (CBD) – Kunming (2020) 92
2019/2803 (RSP) Iniciatíva EÚ zameraná na opeľovače 88
2020/2070 (INI) Maximalizácia potenciálu energetickej efektívnosti v budovách EÚ 79
2020/2003 (INI) Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP 72
2020/0006 (COD) Vytvorenie Fondu spravodlivej transformácie 68
2019/2210 (INI) Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k západnému Balkánu po samite v roku 2020 57
2019/2189 (INI) Komplexný európsky prístup k uskladňovaniu energie 53
2019/2211 (INI) Európsky semester koordinácie hospodárskych politík: Ročný prieskum rastu 2020 50

INI – vlastná iniciatívna správa EP, COD – spolurozhodovanie (o legislatívnom návrhu), INL – procedúra legislatívnej iniciatívy, RSP – tematické uznesenie

Slovenským europoslancom sa celkom darilo získať zaujímavé správy a témy v úlohe spravodajcov. Spravodajca je poslanec, ktorý je autorom danej správy, vyjednáva kompromis s kolegami z iných politických frakcií (tzv. tieňoví spravodajcovia) a za Parlament aj s ostatnými inštitúciami EÚ.

Hlavným spravodajcom sa nedávno stal aj Robert Hajšel (nom. Smer-SD, S&D) pre Nástroj na podporu platobnej schopnosti európskych podnikov; Michal Šimečka (PS, Renew) je hlavný spravodajca nového mechanizmu pre ochranu európskych hodnôt vo výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci; Vladimír Bilčík (Spolu, EPP) je stálym spravodajcom pre Srbsko vo výbore pre zahraničné veci; Miroslav Číž (Smer-SD, S&D) je stálym spravodajcom pre Rusko vo výbore pre medzinárodný obchod; Monika Beňová (Smer-SD, S&D) je stálou spravodajkyňou pre rozpočet EÚ vo výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín; Eugen Jurzyca (SaS, ECR)  je spravodajcom pre poskytovanie crowfundingových služieb pre podniky a Peter Pollák (OĽaNO, EPP)  je spravodajcom stanoviska výboru pre kultúru a vzdelávanie k národným stratégiám inklúzie Rómov.

Slovenskí europoslanci boli za uplynulý rok často aj tieňovými spravodajcami k rôznym témam. Výnimkami sú opäť Milan Uhrík a Miroslav Radačovský z ĽSNS, ktorí nie sú zaradení v žiadnej politickej frakcii.

Pozn.: V septembri bude k dispozícii podrobnejšia analýza legislatívnej aktivity europoslancov.

<

Partner

Legitimate, Effective and Visible European integration - LovEU

Sledujte