Slovensko by malo mať po roku 2009 len 13 europoslancov

Krátka správa

Autori správy Rumun Adrian Severin (PES) a Francúz Alain Lamassoure (EPP-ED) predložili správu, ktorá určuje nové počty kresiel pre každú krajinu pri zachovaní princípu „degresívnej proporcionality“. Celkový počet europoslancov sa zníži zo súčasných 785 na 750.

Členský štát

Nový počet kresiel (súčasný stav)

Nemecko

96 (99)

Francúzsko

74 (78)

Veľká Británia

73 (78)

Taliansko

72 (78)

Španielsko

54 (54)

Poľsko

51 (54)

Rumunsko

33 (35)

Holandsko

26 (27)

Grécko

22 (24)

Portugalsko

22 (24)

Belgicko

22 (24)

Česká republika

22 (24)

Maďarsko

22 (24)

Švédsko

20 (19)

Rakúsko

19 (18)

Bulharsko

18 (18)

Dánsko

13 (14)

Slovensko

13 (14)

Fínsko

13 (14)

Írsko

12 (13)

Litva

12 (13)

Lotyšsko

9 (13)

Slovinsko

8 (7)

Estónsko

6 (6)

Cyprus

6 (6)

Luxembursko

6 (6)

Malta

6 (5)

Viac poslancov podľa tohto návrhu bude mať Rakúsko , Slovinsko , Malta a Švédsko . Španielsko , Bulharsko , Estónsko , Cyprus a Luxembursko si pôvodný počet zástupcov zachová. Ostané krajiny budú mať poslancov menej.

Európsky parlament si týmto návrhom splnil úlohu, ktorou bol poverený Európskou radou v júni 2007. Degresívna proporcionalita znamená, že čím viac obyvateľov má štát, tým väščí počet ľudí bude pripadať na jedného jeho europoslanca. Sravodajcovia pre konkrétne návrhy čísiel použili údaje Eurostatu o počte obyvateľov každého členského štátu.

Výbor pre ústavné záležitosti sa rozhodol, že nezohľadní prípadné nové členské štáty pri ropočítavaní miest v europarlamente, hoci sa tak stalo pred vstupom Bulharska a Rumunska. Nechce totiž tentokrát preddefinovať budúci vývoj.

Výbor pri schvaľovaní návrhu tiež vyzval na revíziu kresiel v EP pre legislatívne obdobie 2014-2019. O všetkom však musí v konečnom dôsledku rozhodnúť Európska rada.

Zapojte sa do diskusie:

Alebo hlasujte v ankete: