Slovensko diskutuje o budúcnosti regionálnej politiky EÚ

Krátka správa:

V Európe nepanuje jasná zhoda názorov na to, čo je cieľom európskeho projektu a kam smeruje. Vzniká potreba pre novú dohodu, spoločnú víziu nového a moderného príbehu o Európe. I preto vznikol “Plán D’, ktorý je súčasťou “obdobia reflexie’ a zameriava sa na diskusie s občanmi o budúcnosti Európy.

Podporou komunitárnym programom EK z roku 2006 štartovalo vlani na jeseň a toho rok na jar dovedna šesť projektov v rámci podnecujúcich diskusiu o budúcnosti Európy.

Išlo o tieto projekty s ich národnými realizátormi:

  • Európa zajtrajšku: Paneurópsky poradný prieskum verejnej mienky v rámci Plánu D (Notre Europe, Francúzsko),
  • Európske konzultácie s občanmi (Fondation Roi Baudouin, Belgicko)
  • Ozvi sa, Európa!/Speak up, Europe! (European Movement International, Belgicko)
  • Náš odkaz Európe (Deutsche Gesellschaft, Nemecko)
  • Rádio Web Európa (CENASCA, Taliansko)
  • Naša Európa-Naša diskusia-Náš príspevok (Európa Ház Egyesület, Maďarsko)

Medzinárodný komunikačný projekt „Náš odkaz Európe“ predložila nemecká Deutsche Gesellschaft e. V.. Ide o veľmi aktívnu vzdelávaciu MVO Nemecka v otázkach politiky, kultúry a spoločnosti.

Počas projektu práve v tomto období prebiehajúce panelové diskusie v Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Českej republike a na Slovensku. Zástupcovia verejnosti diskutujú s moderátorom o vybraných témach súvisiacich s EÚ, ako napríklad hospodársky a sociálny rozvoj Európy, vnímanie Európy a úloh Únie a hranice Európy a jej úloha vo svete. Výsledky diskusií budú predložené politikom a tvorcom verejnej mienky.

V rámci projektu prebiehajú v čase od 27. apríla 2007 do 4. mája panelové diskusie v mestách Žilina, Bratislava, Banská Bystrica  a Senica.  Ide o  „Debatu o budúcnosti Európskej únie a jej novej regionálnej politike“, v rámci ktorej sa bude verejne diskutovať s občanmi hlavne o problémoch budúceho smerovania európskej integrácie, rozširovania, hraníc a politike súdržnosti Európskej únie.

S účastníkmi podujatia budú diskutovať poslanci Európskeho parlamentu za SR, zástupcovia národných Reprezentácií Európskej komisie a Európskeho parlamentu, Team Europe ako aj významní odborníci na jednotlivé témy Únie.

Nafilmované individuálne odkazy občanov z podujatí budú zverejnené a postúpené relevantným európskym inštitúciám, ktoré rozhodujú o jej ďalšom fungovaní a smerovaní, ako napr. vlády, frakcie, výbory národných parlamentov, národné zastúpenia Európskej komisie, resp. Európskeho parlamentu, Európska komisia v Bruseli a ďalšie.

Záštitu nad podujatiami majú Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a  Informačná kancelária Európskeho parlamentu v SR ako aj významní predstavitelia verejného života v jednotlivých mestách.

Nasledujúce diskusie:

  • 2. mája 2007, so začiatkom o 10,00 hod., Dom Európy, Bratislava
  • 3. mája 2007, so začiatkom o 10,00 hod., Slávnostná aula Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
  • 4. mája 2007, so začiatkom o 10,00 hod., Mestské kultúrne stredisko Senica

Partner projektu “Náš odkaz Európe” za SR je Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica.