Predsedníctvo EÚ: Slovensko pripravuje ľudí a logistiku

zdroj: TASR

Desaťstranový materiál na včerajšie zasadnutie vlády predložilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Správa mapuje aktivity v roku 2014 a ponúka prehľad ďalších krokov v príprave prvého slovenského predsedníctva v Rade EÚ (1. júl 2016 až 31. december 2016).

Slovenská štátna správa má za sebou prvú vlnu posilňovania personálnych kapacít potrebných na výkon predsedníctva. Jednotlivé ministerstvá sa rozrástli spolu o 78 ľudí, na Stálom zastúpení Slovenska pri EÚ v Bruseli pribudlo v minulom roku 14 zamestnancov.

V súvislosti s predsedníctvom sa obstaral a spustil sa národný program vzdelávania zamestnancov štátnej správy, financovaný z prostredníkov Európskeho sociálneho fondu.

Tisícka úradníkov sa vzdeláva v rôznych moduloch inštitucionálnych a procedurálnych reálií EÚ, 550 absolvuje jazykovú prípravu v anglickom a francúzskom jazyku. Troch stoviek zamestnancov štátnej správy sa týkajú aj tréningy prezentačných a negociačných techník potrebných na vedenie konkrétnych rokovaní v rámci európskych inštitúcií.

Z rozpočtu na predsednícke prípravy pre rok 2014 v objeme 3 milióny eur sa použilo len 1,8 milióna. Podľa správy ministerstva je úspora daná neskorším nástupom niektorých pracovníkov a posunom začiatku prenájmu budovy predsedníctva v Bruseli.

Tento rok sa počíta s rozpočtom 15,6 milióna eur, z toho vyše 12 miliónov eur tvoria náklady na osobné výdavky, cestovné náhrady a na prenájom.

Logistika

Počas druhého polroku 2016 sa na Slovensku bude konať 22 podujatí na ministerskej úrovni, či už neformálne stretnutia Rád ministrov alebo konferencie s ministerskou účasťou. Popri tom sa zorganizuje cca 200 podujatí na pracovnej úrovni. Kým pre ministerské stretnutia sa bude využívať predovšetkým budova Slovenskej filharmónie (Reduta) a Bratislavský hrad pre  spoločensko-kultúrnu časť stretnutí, pracovné stretnutia budú prebiehať v Historickej budove Národnej rady SR na Župnom námestí, vo vládnom hoteli Bôrik a Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vec a európskych záležitostí.

Slovensko bude tak ako každá predsednícka krajina prevádzkovať špecializovaný portál, ktorý bude slúžiť ako hlavný komunikačný kanál. Hlavným mediálnym partnerom slovenského predsedníctva bude verejnoprávna RTVS.

So súkromným sektorom sa bude rokovať o spolupráci pri sponzoringu. Týmto spôsobom by chcel rezort zahraničia po vzore iných predsedníctiev zabezpečiť prepravu, prezentačné predmety, či slovenské potraviny a nápoje ako catering na oficiálne podujatia. Firmy, ktoré sponzorské dary poskytnú budú môcť používať označenie „partner slovenského predsedníctva“.

Logo

V najbližších dňoch by mal minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák vybrať aj logo, ktoré bude charakterizovať slovenské predsedníctvo v Európskej únii.

Výberová komisia na MZV vyhodnotila návrhy z verejnej súťaže a najlepšie z nich posunula Lajčákovi na rozhodnutie o tom, ktorý z nich sa stane oficiálnym logom predsedníctva.

Do súťaže prišlo 229 návrhov, podmienky splnilo 183 z nich. Zapojili sa do nej laici, študenti, ale tiež profesionálni grafickí dizajnéri či reklamné spoločnosti.

„Výrazný záujem o súťaž dokazuje, že sme zvolili správnu cestu. Od začiatku príprav nám záleží, aby široká verejnosť bola priamym a aktívnym účastníkom nášho predsedníctva, nielen jeho pozorovateľom,“ povedal minister.

Predseda výberovej komisie a štátny tajomník MZV Peter Javorčík ocenil produktívnu spoluprácu kreatívnych sektorov s diplomaciou. Členmi komisie boli aj traja externí odborníci na dizajn a reklamu – rektor Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) Stanislav Stankoci, odborník na marketing a prezident Klubu reklamných agentúr Slovenska Róbert Slovák a vedúci Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU a grafik Pavel Choma.

Na odhalenie jeho konečnej podoby si verejnosť ešte počká. Slovenské predsedníctvo vrátane loga bude odprezentované približne dva mesiace pred jeho začiatkom.