Slovensko zdedí digitálnu agendu ako jednu z priorít

jednotný digitálny trh, dsm, telekomunikácie

(zdroj: Európska komisia)

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Budúcnosť broadbandu v Európe

Pripravovaný program slovenského predsedníctva v Rade EÚ hovorí o štyroch prioritných oblastiach. Digitálna agenda sa v ňom skrýva pod heslom modernizácia jednotného trhu. „Jednotný digitálny trh, vrátane elektronického obchodu, je jedinečnou príležitosťou ako dosiahnuť konkrétny prínos pre občanov a podniky. Presadzovaním takýchto projektov Únia vytvára predpoklady pre odstránenie bariér medzi členskými štátmi,“ uvádza sa v úvode nazvanom Naša vízia pre Európu.

Vybudovanie jednotného digitálneho trhu (Digital Single Market/DSM) môže znamenať každoročné obohatenie európskeho hospodárstva o 415 miliárd eur.

Slovenské predsedníctvo čaká úloha priviesť jednotný trh aj do doteraz rozdrobenej digitálnej oblasti. Trochu nadnesene sa hovorí o piatej slobode v rámci vnútorného trhu. Túto agendu dedia predsednícke krajiny minimálne od ohlásenia 16 iniciatív pre vznik jednotného digitálneho trhu, teda od mája 2015.

Od predstáv k realite

Stratégiu pre jednotný digitálny trh a z nej vyplývajúce právne akty bude Rada EÚ v nasledujúcich šiestich mesiacoch riešiť vo viacerých konfiguráciách.

V Rade pre konkurencieschopnosť (COMPET) budú pokračovať rokovania o odstraňovaní diskriminácie v prístupe k elektronickým službám, ktorá je známa ako geoblocking. Toto je jednou z tém, kde sa výraznejší posun dostavil až konci mája; po tom, ako Európska komisia predstavila návrh nariadenia o riešení neopodstatneného geografického blokovania.

Na konci mája Rada pre dopravu, telekomunikácie a energetiku (TTE) schválila svoje všeobecné smerovanie k návrhu Európskej komisie o prideľovaní frekvenčného pásma 700 MHz. [EurActiv.sk, 27. 5. 2016]

Tento krok je významný smerom k úspešnému nasadeniu mobilných sietí piatej generácie (5G), ktoré majú na danej frekvencii pôsobiť. Slovenskou ambíciou je úspešne zvládnuť trialóg inštitúcií a dospieť k politickej dohode s Európskym parlamentom.

Medzi samotnými členskými štátmi má vzniknúť tiež zhoda o definitívnom ukončení roamingových platieb v roku 2017. Dlho očakávané nové nastavenie regulačného rámca pre elektronické komunikácie sa vo forme návrhu objaví na jeseň tohto roku. Rada ministrov by sa problematiky mala dotknúť na decembrovom zasadnutí.

Digitálna rovina sa počas predsedníctva objaví na pozadí mnohých ďalších tém. Ako príklad sa dá uviesť koncepcia inteligentného priemyslu, daňová oblasť, vzdelávanie alebo nová smernica o audiovizuálnych mediálnych službách. Agenda, ktorá má spolurozhodovať o konkurencieschopnosti kontinentu, sa teda výrazným spôsobom podpíše pod prvé slovenské predsedníctvo.