Slovensku sa črtajú predsednícke povinnosti

zdroj: TASR

Pracovný program Európskej komisie zahŕňa niekoľko nových iniciatív a pri väčšine z nich sa očakáva určitý presah na slovenské predsedníctvo v EÚ v druhej polovici 2016. 

Vyplýva to z výročnej správy o členstve Slovenska v únii, ktorú včera schválila vláda.

Týka sa to napríklad revízie viacročného rozpočtového rámca EÚ na roky 2014 až 2020 a s tým súvisiacej revízie politiky súdržnosti.

Očakáva sa aj pokračovanie procesu rokovania a následného schvaľovania dohody o voľnom obchode a investíciách s USA (TTIP), v ktorej podľa vládneho materiálu Slovensko presadzuje záujmy najmä v oblasti automobilového priemyslu.

Ďalšou dôležitou témou je jednotný digitálny trh. Jeho cieľom je zaistiť pre spotrebiteľov cezhraničné digitálne služby a vytvoriť rovnaké podmienky pre rozvoj digitálneho hospodárstva. Stratégiu by mala Komisia predstaviť v máji tohto roka. Súčasťou balíka bude modernizácia autorského práva. V závislosti od vývoja rokovaní o ochrane osobných údajov nie je vylúčená ani táto téma.

V sociálnej oblasti sa očakávajú nové iniciatívy pre ďalšie posilnenie zamestnanosti, rastu a investícií, podporu pracovnej mobility, boj proti zneužívaniu sociálneho zabezpečenia, doriešenie tzv. materskej smernice či udeľovanie pracovných povolení. 

Revízia rámcovej smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ďalších 23 aktov s tým súvisiacich budú mať podľa výročnej správy jednoznačne presah na slovenské predsedníctvo. Podľa výsledku konzultácií a dohdoy sociálnych partnerov, sa do zoznamu môže zaradiť aj revízia smerníc o práci na čiastočný úväzok a na dobu určitú. Zatiaľ sa zdá, že sa Slovensko vyhne dlho zmrazenej a extrémne kontroverznej smernice o pracovnom čase.

Vysokú prioritu Slovensko kladie na legislatívne návrhy k strategickému klimaticko-energetickému rámcu 2030, ktoré budú kľúčovou témou jeho predsedníctva. Slovensko sa bude zaoberať dôsledkami rozhodnutia z globálneho klimatického summtu v Paríži naplánovaného na december 2015.

Súčasťou klimaticko–energetického balíčka bude aj v súčasnosti stiahnutý návrh smernice o národných emisných stropoch.