Slovenský návrh revízie viacročného rozpočtu postupuje do parlamentu

Korčok

Splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok, zdroj: Rada EÚ

Rada pre všeobecné záležitosti vyjadrila „širokú podporu“ pre návrh slovenského predsedníctva na strednodobú revíziu súčasného viacročného rozpočtu EÚ (2014-2020).

Proti bolo len Taliansko, Veľká Británia sa hlasovania zdržala. Diskutovať o návrhu teraz budú v Európskom parlamente, oznámil po včerajšom zasadnutí splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok.

Väčšia flexibilita

„Náš kompromis je postavený na tom, aby rozpočtový rámec EÚ reagoval na potreby zostávajúceho obdobia – konkrétne, zabezpečiť viac finančných prostriedkov na riešenie migračnej krízy, posilniť bezpečnosť, podporiť rast a tvorbu pracovných miest,“ vysvetlil Korčok, ktorý v Rade viedol rokovania o revízii.

Na spomenuté priority má podľa návrhu ísť do roku 2020 o 6 miliárd eur viac. Výdavkové stropy viacročného finančného rámca (VFR) sa však meniť nebudú, zdôraznil Korčok.

Pružnejšie narábanie s rozpočtovými prostriedkami podľa neho umožní Európskej únii lepšie zvládať krízové situácie.

Podpora mladých

Rada zároveň odsúhlasila dodatočných 1,2 miliardy eur na boj proti nezamestnanosti mladých, čo je jednou z rozpočtových priorít slovenského predsedníctva. Rovnaká suma pôjde na túto iniciatívu aj z Európskeho sociálneho fondu. Celkovo by teda na podporu zamestnanosti mladých malo ísť o 2,4 miliardy eur viac.

Dodatočné zdroje vo výške 100 miliónov eur dostane aj program Erasmus +, kde Komisia rátala pôvodne so zvýšením o 200 miliónov eur.

Čitajte aj: Slovensko reaguje na šum o krátení rozpočtu programu Erasmus  

Taliani hrozia vetom

Taliansko svoju opozíciu vysvetlilo tým, že súčasný návrh neposkytuje dostatočné záruky.

„Sme unavení z európskych nejasností a protirečení, z Európy ktorá neplní svoje sľuby,“ vyhlásil po zasadnutí taliansky minister pre Európu Sandro Gozi.

Svojim odmietavým postojom si však Taliansko pravdepodobne chce najmä vylepšiť pozíciu v rokovaniach o plnení rozpočtových pravidiel.

Komisia dnes zaradila Taliansko medzi šesť krajín (spolu s Belgickom, Cyprom, Fínskom, Litvou a Slovinskom), ktorým hrozí, že budúci rok nesplnia požiadavky Paktu stability a rastu.

Čítajte aj: Taliansko neplní rozpočtové ciele. Vraj pre migrantov a zemetrasenie

Zmieria sa?

Dnes sa v Bruseli rokuje aj o rozpočte Únie na budúci rok. V rámci Rady pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN) zasadá tzv. Zmierovací výbor, ktorý má za úlohu zosúladiť pozície Rady a Európskeho parlamentu.

Slovenské predsedníctvo v júli navrhlo budúcoročné rozpočtové záväzky vo výške 156,4 miliardy eur a platby vo výške 133,8 miliardy eur. Parlament však chce zvýšiť záväzky na 162,4 miliardy a celkové platby na 138 miliárd eur.

Koncom októbra Rada informovala Európsky parlament, že nemôže akceptovať všetky jeho pozmeňujúce návrhy, čím začalo trojtýždňové zmierovacie obdobie, ktoré končí zajtra (17. novembra).

Vyjednávania za Radu vedie splnomocnenec vlády SR pre rozpočet EÚ Ivan Lesay.

V prípade, ak sa dnes ani zajtra nepodarí dosiahnuť dohodu, Komisia predloží nový návrh, na ktorom sa budú musieť európske inštitúcie zhodnúť ešte pred posledným plenárnym zasadnutím Európskeho parlamentu v polovici decembra.

Čítajte aj: Ako zreformovať európsku pokladnicu?