Slovinské predsedníctvo a verejná správa

Krátka správa

Slovinsko prevzalo predsednícke kreslo v Rade 1. januára 2008 od Portugalska. Svoje priority v oblasti verejnej správy a regionálneho rozvoja predstavilo v informačnej brožúre, ktorú vydalo v spolupráci s Výborom regiónov.

Slovinsko si ako predsedajúca krajina EÚ stanovila v oblasti verejnej správy nasledovné priority:

  • Diskusia o princípe subsidiarity a jej posilňovaní v praxi.
  • Diskusia o budúcich úlohách regionálnych a miestnych orgánov v EÚ.

Premiér Janez Janša pre Výbor regiónov potvrdil, že jeho prioritou na domácej scéne bude zviditeľnenie Slovinska ako regionálneho hráča. V rámci príprav na túto úlohu prevzala tamojšia miestna samospráva viaceré kompetencie a stala sa významným koordinátorom viacerých aktivít vlády.

Slovinsko vyčlenilo na naplnenie svojich priorít 62 mil. eur. Na začiatku júla odovzdá predsednícky post Francúzsku.