Smeruje EÚ k jednotnému paktu o imigrácii?

Agenda imigrácie sa posúva v rámci priorít Francúzskeho predsedníctva čím ďalej, tým vyššie. Možný úspech Francúzska v tomto smere predznamenávajú viaceré faktory:

  • francúzsky komisár Jacques Barrot prevzal portfólio spravodlivosti a vnútra,
  • medzi členskými krajinami vládne konsenzus v otázke imigrácie,
  • európski poslanci prestali namietať voči Európskemu paktu o imigrácii,
  • Nicolas Sarkozy už nie je po návrate Silvia Berlusconiho do vysokej politiky
  • vnímaný ako najväčší extrémista, ktorý chce imigrantov udržať na hranicami,
  • Berlusconi sa začína o imigrácii vyjadrovať zmierlivejším tónom.

Francúzsky minister Brice Hortefeux začína v jednotlivých členských krajinách EÚ lobovať za Európsky pakt o imigrácii. Po svojom návrate z niekoľkých hlavných európskych miest konštatoval, že v Európe sa stretol s „vynikajúcim prijatím“ myšlienky. Dodal, že všetky krajiny zdieľajú rovnaké obavy z migrácie.

Zdá sa, že imigračné kormidlo sa obracia aj v Taliansku. Premiér Silvio Berlusconi prehodnotil svoj postoj ku kontroverznému zákonu, ktorý nelegálnu migráciu klasifikuje ako trestný čin. Legislatíva sa stretla s ostrou kritikou vo Vatikáne, v Európskom parlamente a OSN.

Berlusconi dva týždne po podpise právneho aktu začal rozlišovať medzi nelegálnou prítomnosťou zahraničných štátnych príslušníkov na talianskom území a ich možným kriminálnym správaním sa: „Osobne si nemyslím, že by sme mali dakoho trestne stíhať za jeho nelegálnu prítomnosť v našej krajine, ale jeho štatút by sa mal posudzovať podľa okolností – či prispievajú ku kriminalite [alebo nie].“

Premiérovo vyhlásenie prekvapilo aj talianskeho ministra vnútra, Roberta Maroniho: „Zákon je už v platnosti, nelegálnu imigráciu považuje za trestný čin, vláda ho pred dvoma týždňami jednomyseľne schválila a nesie Berlusconiho podpis.“ Maroni svoj názor nezmenil a stále trvá na potrebe trestného stíhania ilegálne migrujúcich cudzích štátnych príslušníkov.