Socialisti chcú izolovať krajnú pravicu

Krátka správa:

Dnes bude Európsky parlament voliť svojho predsedu a ďalších členov vedenia. Dôjde tiež k prerozdeleniu postov predsedov výborov EP.

Josepa Borrella Fontellesa, španielskeho socialistu, ktorý viedol Európsky parlament od polovice roku 2004, by mal nahradiť nemecký kresťanský demokrat Hans Gert Pöttering. Výmena na najvyššom poste je výsledkom technickej dohody medzi najsilnejšími frakciami EP – ľudovcami a socialistami.

„Nesmieme ponechať tento Parlament, ktorý symbolizuje integráciu Európy, tým, ktorí popierajú všetky európske hodnoty.“
Martin Schulz, PES

Oznámenie o vytvorení novej skupiny krajnej pravice Identita, tradícia, suverenita (ITS), vyvolalo v Európskom parlamente veľkú polemiku. Novej formácii bude udelený priestor v diskusii a bude tiež spôsobilá k získaniu financovania vo výške približne jedného milióna eur. Zároveň bude môcť získať jeden alebo dva posty podpredsedov výborov Parlamentu.

Pred plánovanou výmenou predsedov výborov poslanec za socialistov Martin Schulz uviedol: „Nesmieme ponechať tento Parlament, ktorý symbolizuje integráciu Európy, tým, ktorí popierajú všetky európske hodnoty.“

Schulz dodal: „Požiadal som členov socialistickej skupiny, aby nehlasovali za žiadneho poslanca z tejto skupiny.“

Prideľovanie mandátov na pozície predsedov a podpredsedov jednotlivých výborov Parlamentu prebieha na základe d´Hondtovej metódy. To znamená, že posty vo výboroch sú proporčne prerozdelené medzi politické frakcie podľa počtu ich poslancov v Európskom parlamente. Na druhej strane o vedení výborov rozhodujú jeho členovia v tajnom hlasovaní.

Dosiaľ nie sú známe žiadne reakcie z ostatných politických zoskupení, avšak hovorca socialistickej skupiny Tony Robinson vyhlásil: „Budeme pokračovať v hodnotení týchto skupín, vrátane Únie pre Európu národov (UEN) a Nezávislosti a demokracie (ID), po tom, čo predstúpia so svojimi návrhmi politík.“