Socialisti o výzvach pre Európu

Pozadie

Socialistická skupina v EP organizovala v Berlíne dvojdňovú (6.-7. novembra 2006) verejnú debatu o prioritách Nemeckého predsedníctva v EÚ (prvý polrok 2007). Diskusie boli vysielané aj naživo prostredníctvom internetu.

Na debatách sa zúčastnilo niekoľko kľúčových nemeckých ministrov, ktorým v prvom polroku pripadne politická koordinácia fungovania Rady, predsedovia vlád z Talianska a Bulharska, ako aj viacerí vedúci predstavitelia Socialistickej skupiny v EP.

Otázky

Ministri stanovili pre predsedníctvo výrazne proeurópsku agendu. Konkrétne sa venovali otázkam:

  • rozvíjania novej dimenzie zahraničnej politiky EÚ, zameranej na nové rýchlo sa rozvíjajúce regióny (Čína, India);
  • zabezpečenia energetických dodávok;
  • oživenia Ústavnej zmluvy EÚ;
  • reagovania na euroskepticizmus;
  • posilňovania európskej úlohy pri udržiavaní mieru vo svete;
  • podpory sociálnej politiky.

Pozície

Predseda Socialistickej skupiny Martin Schulz na začiatku debaty povedal: „S nástupom nemeckého predsedníctva si kladieme za cieľ prispieť k pokroku v Európe. Chceme vidieť ako ide ekonomický pokrok ruka v ruke s pokrokom v sociálnej oblasti. Chceme, aby Európa zaujala silnú pozíciu na medzinárodnej scéne.“

Zahraničná politika EÚ budúcnosti, musí byť založená na bezpečných energetických dodávkach.
Frank-Walter Steinmeier

Minister zahraničných vecí Nemecka Frank-Walter Steinmeier vyzval na zahraničnú politiku, ktorá bude schopná čeliť výzvam roku 2025, keď sa, podľa neho, na medzinárodnej scéne objavia nové regióny – Stredná Ázia, Severná Afrika, Latinská Amerika a Arabský polostrov. „Tri miliardy ľudí sa pomaly dostávajú k dosahovaniu rovnakej prosperity aká je známa u nás,“ povedal Steinmeier. „Zahraničná politika, ktorá hľadí do budúcnosti, znamená, že už dnes musíme byť pripravení na zmeny, ktoré sa pred nami objavia.“ Steinmaier sa zmienil aj o energetickej dimenzii zahraničnej politiky: „Zahraničná politika EÚ budúcnosti, musí byť založená na bezpečných energetických dodávkach.“ Pri náčrte možného postupného prechodu od fosílnych palív k obnoviteľným zdrojom energie Steimeir zdôraznil: „Toto je oblasť, kde skutočne potrebujeme európsku spoluprácu. Takisto potrebujeme transatlantickú spoluprácu.“

Bulharský premiér Sergei Stanišev sa zameral na európsku ústavu, ktorú už Bulharsko ratifikovalo. „Ústava bude dôležitým krokom vpred,“ povedal a odmietol názory tých, ktorí považujú ústavu za mŕtvu.

Podľa predsedu SPD, Kurta Becka, o euroústave, ktorá bola odmietnutá vo Francúzsku a Holandsku, sa nemôže opätovne hlasovať. Preto musí podľa neho v záujme dosiahnutia riešenia každý niečo urobiť, no „niekto bude musieť byť aktívnejší ako iní.“ Vyzval na prijatie nového dokumentu s preambulou stanovujúcou hlavné ciele európskej politiky. „Musíme brať do úvahy obavy ľudí. Mali by sme mať odvahu nahlas rozmýšľať o rôznych možnostiach.“ Vyzval EÚ, aby bola rozhodná a optimistická pri napĺňaní budúcich výziev.