Socialisti pokukujú po vrcholných postoch v Komisii

Schulz novinárom v Bruselo povedal, že jeho politická rodina je v súčasnej Komisii nedostatočne zastúpená. Preto chce tlačiť na jej budúceho predsedu, aby obsadil väčší počet portfólií socialistami a sociálnymi demokratmi.

Na otázku EurActivu, ktoré posty by chcel získať, menoval miesta komisárov pre priemysel, životné prostredie, medzinárodnú spoluprácu, rozvoj, spravodlivosť, obchod a vnútorný trh.

V súčasnosti patria k stredo-ľavej politickej rodine komisári pre priemysel, komunikáciu, dane, hospodárske záležitosti, zamestnanosť a obchod.

Socialisti nedosiahli v nedávnych eurovoľbách veľmi dobrý výsledok, ich skupina v EP sa stenčila o 30 europoslancov. Schulz však tvrdí, že nakoľko celkový počet poslancov v EP klesol zo 785 na 736, so súčasnými 184 mandátmi majú socialisti približne rovnakú váhu, ako v období 2004-2009, keď mali 215.

Hlasovanie o Barrosovi

Schulz je spokojný s rozhodnutím liberálov, ktorí sú proti tomu, aby sa o opätovnom menovaní Barrosa za predsedu Komisie hlasovalo už na júlovom plenárnom zasadnutí. Aj socialisti žiadali odklad hlasovania do jesene.

Schulz naznačil, že Švédske predsedníctvo bude organizovať konzultácie o čase hlasovania, nepovedal však, čo to presne znamená. Prijal pozvanie na rokovania v Štokholme, 7. júla, súčasne však vyslovil obavy, že bez predchádzajúcich konzultácií skončia rokovania len ako „pekný rozhovor“.

Socialisti odmietajú „reakcionárov“

Schulz považuje rozhodnutie liberálov, o odmietnutí aliancie s Európskou konzervatívnou a reformistickou skupinou (ECR) na podporu Barrosa, za ďalšie víťazstvo. Nová anti-federalistická skupina vedená britskými konzervatívcami – ktorú Schulz nazval „konzervatívnou reakcionárskou skupinou – bola tým podľa neho vytlačená na politický okraj. V novom Parlamente nebude možné bez stredo-ľavých europoslancov prijať žiadne rozhodnutie. Barrosa kritizoval za to, že sa chcel nechať nominovať s podporou ECR.

Schulz osobne odmieta podporiť druhý Barrosov mandát. Postoj socialistov však podľa neho bude kolektívnym rozhodnutím, prijatým na jeseň, „po splnení všetkých podmienok“.

Schulz neodpovedal na otázku, či socialisti začali tradične rokovať s EPP-ED o „podelení si“ postu Predsedu EP (na základe dohody zastával funkciu polovicu volebného obdobia socialista, druhú konzervatívec). Povedal len, že on lídra EPP Josepha Daula nekontaktoval od júnových volieb.

Dodal, že nakoľko sú socialisti druhou najväčšou skupinou v EP, je „len logické“, že v takejto oblasti „využijú svoj vplyv“. Schulz je považovaný za potenciálneho kandidáta svojej skupiny a podľa viacerých pozorovateľov Socialisti vymenia podporu pre Barrosa za to, že sa Schulz stane predsedom EP v druhej polovici volebného obdobia (2012-2014).

Problém s názvom

Schulz priznal, že mnohí členovia politickej skupiny majú problém s jej novým názvom – „Progresívna aliancia socialistov a demokratov v Európe“ (PASDE). Žiadal racionálnu diskusiu. „O mene sa rozhodne po letných prázdninách, nazývajme zatiaľ skupinu „Socialisti a demokrati“.“

Podľa informácií EurActiv Francúzsko majú francúzski socialisti problém aj s novým logom – PASDE už nepoužíva ružu, tradičný symbol európskych socialistov.