Socialisti zvažujú primárky pre výber kandidáta na šéfa EK

Martin Schulz, šéf PES v EP, Zdroj: PES

Mnoho radových členov Strany európskych socialistov (Party of European Socialists, PES) sklamalo, že ich politická rodina nebola schopná postaviť vlastného kandidáta, ktorý by zviedol politický boj s José Manuelom Barrosom (zo stredo-pravej EĽS) pri obsadzovaní postu šéfa Komisie minulý rok. Preto niekoľko členov PES odštartovalo kampaň a zavedenie primárnych volieb.

Aktivistov inšpiroval ich predovšetkým americký model výberu prezidentských kandidátov prostredníctvom celonárodných primárnych volieb v strane. Podľa nich je čas začať sa vážne zaoberať touto otázkou v dostatočnom časovom predstihu.  

Vychádzajú pri tom z predpokladu, že voliči sa budú oveľa viac schopní identifikovať s európskymi politikmi, ak bude mať Európa lídrov, ktorí budú zároveň tvárou v kampani.  

Využívajúc predovšetkým online nástroje ako je Facebook alebo blogy odštartovali kampaň, ktorou chcú vytvoriť „demokratický tlak“ na proces nominácie socialistického kandidáta do politického boja pred európskymi voľbami  a výberom nového šéfa európskej exekutívy.

Facebooková skupina „Kampaň za primárky v PES“ má už takmer tisícku členov. Založili ju José Reis dos Santos z Portugalska a Desmond O´Toole z Írska.

Najväčším potenciálnym nepriateľom tejto myšlienky budú pravdepodobne členské národné strany. Ich lídrom by sa nemuselo páčiť, že o celoeurópskom socialistickom kandidátovi na predsedu Komisie by mali voliť všetci členovia národných strán.

Predseda bruselskej pobočky rumunskej sociálnodemokratickej strany Dan Luca na svojom blogu navrhuje časový plán :

  • Do 1. mája 2011: Interné oznámenie PES o procese výberu kandidáta
  • Do 1. októbra 2011: Deadline pre prihlásenie kandidatúry
  • Do  decembra 2011: Potvrdenie kandidátov
  • 2012: Fundraising na kampaň jednotlivými kandidátmi
  • 2013: Primárne voľby v 27 krajinách EÚ, každá krajina má toľko hlasov, koľko má hlasov v Rade EÚ.
  • Marec 2014: Konvent európskych socialistov oficiálne dezignuje kandidáta PES na predsedníctvo Európskej komisie.

Kongres PES, ktorý sa v decembri 2009 konal v Prahe, otvoril dvere možnosti zmien vo vnútornom fungovaní európskej politickej rodiny, ktoré by mohli zahŕňať primárky. Diskusie stále pokračujú.

Zatiaľ sa neobjavili žiadne konkrétne mená možných kandidátov.