Španielske predsedníctvo chce zaviesť precedensy

Diego López Garrido, španielsky štátny tajomník pre európske záležitosti včera vymenoval štyri hlavné priority svojej krajiny počas šesťmesačného predsedníctva. „Španielsko zavedie precedensy,“ uviedol, pričom zdôraznil, že najbližšieho polroka bude veľmi významným obdobím prechodu od starého modelu z Nice do éry podľa Lisabonskej zmluvy.

Okrem toho upozornil,  že svoj program koordinovali s budúcimi predsedníckymi krajinami – Belgickom a Maďarskom. Všetky tri krajiny prijali spoločnú stratégiu na najbližších 18 mesiacov v medziach Rady pre všeobecné záležitosti.

Štyri hlavné priority španielskeho predsedníctva:

  • Práca a ekonomika

Na prvom mieste agendy je zotavenie z hospodárskej krízy a tvorba pracovných miest. Samotné Španielsko má najvyššiu nezamestnanosť v eurozóne. V októbri bola priemerná nezamestnanosť v rámci EÚ16 na úrovni 9,8 %, kým Španielsko registrovalo 19,3 %,

Tvorba pracovných miest je najvyššou prioritou aj Strany európskych socialistov, ktorí sa včera zišli na výročnom kongrese v Prahe. Španielsko má socialistickú vládu, ktorú vedie José Luis Rodríguez Zapatero, líder Španielskej socialistickej a robotníckej strany (PSOE).

López Garrido uviedol, že prijatie novej stratégie do 2020 patrí medzi ekonomické priority krajiny. Podľa jeho slov je najväčšou výzvou vytvoriť monitorovacie ciele, pretože Lisabonská agenda pre rast a zamestnanosť si síce stanovila ciele, no nedokázala monitorovať vývoj v členských štátoch,

Navyše ako dôležitú súčasť agendy uviedol aj dohľad nad medzinárodným finančným systémom.

  • Implementácia Lisabonskej zmluvy

„Nastal paradox, kedy máme nástroje, no nemáme postupy,“ vyhlásil, keď uviedol, že implementácia Lisabonskej zmluvy je ďalšou prioritou predsedníctva krajiny. Mal na mysli fakt, že novinky, ktoré z reformnej zmluvy vyplývajú, napríklad tzv. občianska iniciatíva – ktorá zapája občanov do legislatívneho procesu pokiaľ sa vyzbiera milión podpisov z významného počtu krajín – existuje len v teórii. Španielsko teda chce zaviesť precedens a vyvinúť praktický priebeh.

  • Občianstvo

„Myslíme si, že Európa 21. storočia by mala byť založená na úzkej spolupráci s jej občanmi,“ uviedol a zároveň skritizoval fakt, že pre väčšinu obyvateľov EÚ je Únia len vzdialenou entitou. Jeho krajina podľa neho, chce premostiť priepasť medzi Európou a ľuďmi presadením ambicióznej sociálnej agendy.

Špecificky vysvetlil, že plánujú vytvoriť akčný plán pre implementáciu „Štokholmského programu“ pre slobodu, bezpečnosť a spravodlivosť v EÚ, o ktorom by mali lídri definitívne rozhodnúť koncom týždňa počas summitu.

López Garrido uviedol, že jeho krajina bude presadzovať prijatie antidiskriminačnej smernice zameranej na boj proti, ako on povedal, najhoršiemu hriechu v našej spoločnosti – násiliu na ženách. „Chceme sa zamerať proti rodovému násiliu nielen z národnej, ale aj európskej perspektívy,“ vysvetlil.

  • Zahraničné záležitosti

Ako štvrtú prioritu španielsky predstaviteľ uviedol zahraničné záležitosti – najmä konverziu EÚ na skutočného globálneho hráča. „Dnes ešte nie sme globálnym hráčom. Máme nejaké náznaky zahraničnej politiky, prijali sme nejaké spoločné politické stanoviská, no reálnu politiku pre vonkajšie vzťahy nemáme,“ skonštatoval.

Lisabonská zmluva Únii priniesla niekoľko nástrojov pre zahraničnú politku – predsedu Európskej rady (ktorý ju má zastupovať v zahraničí), vysokého predstaviteľa pre zahraničné záležitosti a bezpečnosť (ktorý EÚ reprezentuje ako skutočný minister zahraničných vecí) a Európsku zahraničnú službu (EEAS).

Podľa Lópeza Garrida, EEAS by mohla byť najjasnejšou a najsilnejšou diplomatickou službou na svete. Ako povedal – je zároveň jednou z najvýznamnejších výziev Lisabonskej zmluvy a Španielsko chce mať jej organizáciu a štruktúru sfinalizovanú ešte pred aprílom 2010.

Veľmi „vonkajšie“ predsedníctvo

V rámci reakcie na otázky publika López Garrido ubezpečil, že Španielsko nechce zatieniť nového predsedu Rady. Rekordnému počtu bilaterálnych summitov plánovaných na najbližších šesť mesiacov bude teda predsedať Herman van Rompuy. Najbližšieho polroka by sa mal uskutočniť summit EÚ-USA, EÚ-Rusko, EÚ-Kanada, EÚ-Stredomorie, ďalej s lídrami Latinskej Ameriky a prvýkrát v histórii EÚ-Maroko. „Budeme veľmi vonkajším predsedníctvom,“ skonštatoval.

Na otázku EurActiv-u, co možno očakávať od „reflexnej skupiny“ o budúcnosti Európy, na ktorej čele stojí bývalý španielsky premiér Felipe González, López Garrido odpovedal, že znenie jej správy bude známe čoskoro a nebude dlhšia ako 20 – 30 strán. „Som si istý, že bude veľmi provokatívna,“ dodal.