Španielsko chce upevniť európsku kultúrnu identitu

Medzi priority šesťmesačného predsedníctva Španielsko v kultúrnej oblasti zaradilo rozvoj kultúrneho turizmu vytvorením značky Európskeho kultúrneho dedičstva, digitalizáciu kultúrneho trhu a zviditeľnenie kultúry ako záruku sociálneho a ekonomického rozvoja. „V Európe by sa kultúre mala venovať rovnaká pozornosť ako iným, viac rozvinutým odvetviam,“ doplnila Ángeles González-Sinde.

Séria akcií, ktorú bude predsedníctvo organizovať, sa zameria na prezentáciu kultúrneho dedičstva a súčasných umelcov, rovnosť pohlaví, medzikultúrny dialóg a rozmanitosť. Kultúrne snahy bude krajina rozvíjať predovšetkým  doma alebo zasielať propagačné materiály do rôznych geografických oblastí osobitného záujmu, akou je Brusel, Budapešť a Šanghaj. Úsilie chce vyvíjať po celom svete v rámci masívnej kultúrnej kampane.

Španielsko, ako prvá predsednícka krajina EÚ, riadiaca sa Lisabonskou zmluvou, prezentuje sociálne a kultúrne iniciatívy ako strategické aj pre ekonomický rozvoj. Ako dodala ministerka González-Sinde, v oblasti kultúry súťažíme sami so sebou. „Kultúra je základom pre Európu rovnako, ako je Európa základom pre kultúru.“