Spinelliho skupina organizuje tieňový summit EÚ

Paralelný summit sa bude konať v Štrasburgu počas plenárnej schôdze 15. decembra. Zaoberať sa má podľa lídra skupiny ALDE Guy Verhofstadta v Európskom parlamente, s ktorým hovoril EurActiv, dvoma témami, ktoré budú s najväčšou pravdepodobnosťou tiež figurovať v agende Európskej rady naplánovanej na 16.-17. december v Bruseli.

Prvou bude obmedzená zmena zmlúv, ktorú pretláča Nemecko s cieľom vytvoriť stály systém na zvládanie kríz suverénnych dlhov v Európe. Podľa Verhofstadta pre zavedenie ekonomického riadenia nie zmena zmlúv potrebná.

Druhou otázkou je, ako nájsť cestu z patovej situácie ohľadne rokovaní o budúcoročnom rozpočte Únie medzi Európskym parlamentom a Radou.

Neúspešné rokovania o rozpočte podľa lídra liberálov v EP jasne ukázali, že „niektoré krajiny“ si chcú ponechať právomoci pre seba, pričom opomínajú nové ustanovenia Lisabonskej zmluvy.

Na Spinelliho tieňovom summite by sa mali zísť europoslanci, ktorí zatiaľ podpísali manifest skupiny. Spolu by ich mali byť viac ako 60.

Vlády proti občanom

Podľa belgického europoslanca je takéto správanie v rozpore s tým o čo sa snažili „otcovia zakladatelia európskeho projektu, proti duchu Lisabonskej zmluvy a proti záujmom občanov EÚ“.

Kritizuje aj fakt, že niektoré štáty sa odmietajú čo len rozprávať o tzv. „vlastných zdrojoch EÚ“, čo majú byť inovatívne a doplnkové spôsoby rozpočtu EÚ získané zdanením špecifických aktivít – napríklad daňových transakcií alebo emisií CO2.

Rovnaké krajiny tiež žiadajú zmenu tzv. „mechanizmu realokačnej flexibility, ktorý umožňuje v rámci úniového rozpočtu využiť rezervné prostriedky do výšky 0,03 % HDP.

To by znamenalo rezervu až do výšky 4 miliárd eur. Ak by sa ale o použití mechanizmu hlasovalo konsenzom tak ako to údajne žiadajú Holandsko a Veľká Británia, mohlo by to ohroziť niekoľko veľkých európskych projektov.

Podľa Verhofstadtovho hovorcu sa bude prvý skutočný „tieňový summit“ konať na jar vo formáte, v ktorom budú prítomní všetci zakladatelia Spinelliho skupiny.

Kto bol Spinelli?

Altiero Spinelli (1907-1986) je považovaný za jedného z otcov Európskej únie. Politicky vyšiel z prostredia talianskej komunistickej strany, počas Mussoliniho režimu strávil desať rokov vo väzení a ďalších šesť v domácej väzbe. V tomto období sa v reakcii na stalinské čistky s komunistickou stranou rozišiel.

V roku 1941 napísal so svojim spoluväzňom Ernestom Rossim „Manifest z Ventotene“ s názvom „K slobodnej a zjednotenej Európe“. Predpovedal, že ak aj protifašistická aliancia vo vojne zvíťazí, víťazstvo bude zbytočné, ak znovu vznikne starý systém národných štátov a ich nestálych aliancií. Riešením malo byť založenie federálnej Európy.

Po vojne bol zakladateľom európskeho federalistického hnutia, členom Európskej komisie a poslancom Európskeho parlamentu (za taliansku Komunistickú stranu ako nezávislý kandidát). V EP stál pri vytvorení neformálneho klubu (nazývaného „Crocodile Club“ podľa reštaurácie, v ktorom sa začal stretávať), ktorý sa neskôr inštitucionalizoval na Výbor EP pre ústavné otázky. Ten predložil Návrh zmluvy vytvárajúcej Európsku úniu (14. február 1984). Z nej vzišiel Jednotný európsky akt (1986) a Maastrichtská zmluva (1992).

Po Spinellim je nazvaná hlavná z budov, v ktorých sídli Európsky parlament.