Spojené štáty európske. Naozaj?

zdroj wikimedia commons

Agentúrna správa s názvom „Desať krajín Únie navrhuje Spojené štáty európske“ informuje, že „viaceré štáty chcú zmeniť politický systém Únie, zaviesť dvojkomorový parlament a priamu voľbu prezidenta podľa vzoru Spojených štátov amerických" a všetko to plánujú na stretnutiach už niekoľko mesiacov.

Originálny dokument na stránke nemeckého spolkového ministerstva zahraničia vyznieva oveľa menej ambiciózne. Priebežná správa o diskusiách neformálnej, tzv. reflexnej skupiny o budúcnosti Európy, ktorú inicioval nemecký šéf diplomacie Guido Westewelle, má 8 strán a odporúča vecné politiky a inštitucionálne úpravy, ktoré by podľa skupiny v dnešnej situácii EÚ pomohli. Tie ešte delí na také, ktoré sa dajú aplikovať hneď a také, ktoré by si vyžadovali zmenu zmluvy, teda sú realizovateľné v strednodobom horizonte.  

Svoje závery prezentujú ministri Belgicka, Dánska, Talianska, Luxemburska, Holandska, Rakúska, Poľska, Portugalska, Španielska a v zastúpení aj Francúzska ako osobný príspevok do diskusie o budúcej podobe európskeho projektu v nádeji, že rozprúdia diskusiu naprieč celou EÚ.

Krátke zhrnutie odporúčaní:

Vecné politiky

 • solídne rozpočty (fiškálny pakt, six pack, two-pack, posilniť európsky dohľad nad rozpočtami)
 • opatrenia na podporu rastu (konkurencieschopnosť cez dobudovanie jednotného trhu, projektové dlhopisy, silná EIB)
 • prekonanie chýb z Maastrichtu (zväčšiť záväznosť nástrojov ako Európa 2020 a pakt Euro plus)
 • posinenie solidarity (záchranné mechanizmy pre eurozónu, možnosť rozvoja do Európskeho menového fondu a európsky rozpočet ako nástroj pre konvergenciu)
 • globálna pozícia Európy (posilnená zahraničná a obranná politika, v dlhodobom horizonte možné kreovanie európskej armády), spoločné kreslo v európskych inštitúciách
 • namiesto oslabovania Schengenu posilniť ochranu vonkajších hraníc

Inštitucionálne zmeny

 • Európska komisia – musí byť hnacím motorom rozhodovacích procesov, strednodobo sa treba zamyslieť, či by nepracovala efektívnejšie s menším počtom členov
 • Rada – lepšia príprava zasadnutí, opustenie neefektívnych „tour de tables“, strednodobo reforma predsedníctva na dlhodobejšie (teoreticky spojenie funkcie predsedníctva Európskej rady a predsedníctva Komisie)
 • Rozhodovanie – väčšie využívanie diferencovanej úrovne integrácie (posilnená spolupráca a strednodobo rozšírenie hlasovanie kvalifikovanou väčšinou)
 • Európsky parlament – posilnenie demokratického profilu, nominovanie kandidátov prvej kvality do eurovolieb, ktorí by mohli kandidovať aj na post predsedu EK, podpora celoeurópskej kandidátky pre časť kresiel..)
 • Národné parlamenty by mali byť ešte viac vtiahnuté do práce na úrovni EÚ, posilnenie vzťahov s EP

Až ako posledný paragraf správa uvádza, že väčšina (nie všetci zo zúčastnených ministrov) navrhujú, aby sa začalo diskutovať o možných zmenách v usporiadaní vzťahov, ktoré by zahŕňali ďalší prenos suverenity. V dlhodobom horizonte (toto slovo je podčiarknuté) by sa takáto diskusia mohla týkať nového systému deľby moci na európskej úrovni vrátane:

 • priamej voľby predsedu Európskej komisie, ktorý by si členov európskej vlády vyberal sám,
 • EP s právomocou zákonodarnej iniciatívy a 
 • vytvorenia druhej legislatívnej komory zastupujúcej členské štáty.