Spor o schengenské hranice sú „preteky ku dnu“

V Policy Paper nazvanom „Preteky proti solidarite“ z dielne CEPS (Centre for European Policy Studies) autori analyzujú problémy, ktoré sa Rím a Paríž snažia riešiť v súvislosti so zvýšenou migráciou zo severnej Afriky.

Mnoho z veľkého počtu Tunisanov, ktorí v dôsledku turbulentného vývoja v ich krajine priplávali na taliansky ostrov Lampedusa chcelo vo svojej ceste pokračovať do Francúzska, čo do vzťahov medzi susedmi vnieslo nebývalé napätie.

Opatrenia, ktoré prijali obe krajiny v dôsledku týchto udalostí považujú autori Policy Brief (Sergio Carrera, Elspeth Guild, Massimo Merlino a Joanna Parkin) za „hanebné preteky ku dnu“.

Je podľa nich veľmi „pochybné“, či uzavretie hraníc s Talianskom je v súlade s právnym režimom, ktorý riadi schengenský priestor. Na druhej strane tvrdia aj to, že dočasné víza, ktoré Taliansko imigrantom vydalo podporujú ilegálnu imigráciu do Francúzska.

„Kroky oboch krajín prinášajú obavy z pohľadu práva EÚ a ich povinností vyplývajúcich Schengenského hraničného kódexu (SBC)“, uvádzajú autori.

„Taký druh hraničných kontrol, ktorý sa (v tomto prípade) vykonával sa nám javí neprimeraný a prehnaný s ohľadom na skutočnú povahu udalostí“, píše sa v analýze.

Francúzske praktiky podľa dokumentu „vyslali jasný signál nedostatku solidarity“ s populáciou krajín Severnej Afriky, ktoré prechádzajú zásadnými zmenami alebo vojnami.

„Zacielenie hraničných kontrol proti konkrétnej skupine ľudí je problematické v súvislosti s princípom nediskriminácie na báze etnického pôvodu alebo národnosti“, uvádza text.

Podľa autorov CEPS by sa „sloboda pohybu a pracovná migrácia nemali vnímať ako bremeno, ktoré treba zdieľať ale skôr ako príležitosť pre všetky zainteresované strany“. Európska komisiu vyzývajú aby „reagovala jasnejšie a načas“.

Pokiaľ ide o snahy Francúzska a Talianska zmeniť znenie Schengenskej dohody, autori kategoricky tvrdia, že súčasná verzia legislatívy „nesmie byť revidovaná na základe nacionalistických a oportunistických cieľov, o ktorých hovoria francúzska a talianska vláda“.

Predovšetkým dovoliť členský štátom obnoviť kontroly na vnútorných hraniciach znamená ísť „proti základnému princípu vlády zákona a v širšom zmysle aj proti zmluvám EÚ“, dodávajú autori.

Znamenalo by to aj posilnenie medzivládneho princípu v oblasti, ktorá v skutočnosti patrí pod kompetenciu EÚ“ varuje CEPS.