Správa WEF: Svet nie je pripravený na zvyšujúce sa globálne hrozby

Krátka správa:

Úroveň globálnych hrozieb (zmeny podnebia, terorizmus, chrípková epidémia a iné) sa zvyšuje a „mechanizmy na riadenie a zmiernenie týchto rizík na úrovni obchodnej, vládnej a celosvetovej sú neeadekvátne,“ píše sa  v správe Globálne hrozby 2007.

Správa bola pripravená Svetovým ekonomickým fórom za pomoci veľkých poisťovacích spoločností, ako napr. Swiss Re, kvôli výročnému stretnutiu politických a obchodných elít v Davose od 24. do 28. januára 2007.

Podľa štúdie budú potrebné veľké celosvetové inovácie, ktoré sa majú zaoberať 23 najväčšími globálnymi hrozbami. Tie majú podľa Správy potenciál narušiť svetovú ekonomiku. Navrhuje, aby vlády vymenovali osobu zodpovednú za hrozby pre krajiny a aby krajiny vytvorili flexibilnú „koalíciu ochotných“ s ohľadom na otázky špecifických globálnych hrozieb.

Klimatické zmeny a energetická bezpečnosť sú dve témy, ktoré sa stali hlavnými výzvami v Správe. Vyzdvihnuté boli balíkom Komisie zaoberajúcim sa energetikou a zmenou podnebia.

Globálne otepľovanie bude najhorúcejšou témou na tohtoročnom stretnutí v Davose, popri stúpajúcom napätí medzi Iránom a západom.