Stále hrozí poľské veto

Lech a Jaroslav Kaczynski

Pozadie

Tento týždeň (21.-22. júna 2007) sa bude konať summit, na ktorom sa chcú lídri EÚ dohodnúť o základných líniách novej Zmluvy EÚ a časovom rámci jej prijímania. Zmluva je alternatívou k neúspešnej euroústave, ktorej ratifikácia zamrzla po negatívnych referendách vo Francúzsku a Holandsku

Nemecká kancelárka Angela Merkel bude tlačiť na odsúhlasenie širokého mandátu na čo najrýchlejšie zvolanie Medzivládnej konferencie. Súčasne sa bude snažiť zamedziť opätovnému otváraniu kontroverzných oblastí a zachovanie ustanovení Ústavnej zmluvy.

Poľsko však žiada nové rokovania o systéme hlasovania v Rade. Žiada zavedenie „systému druhej odmocniny“ (počet hlasov v Rade sa odvádza od druhej odmocniny počtu obyvateľov vyjadreného v miliónoch), ktorý dáva väčšiu hlasovaciu silu menším krajinám. Väčšina členských krajín však chce prijatie systému dvojitej väčšiny, ako ho navrhuje euroústava. Ten v distribúcii hlasov presnejšie odráža počet obyvateľov jednotlivých krajín.

Otázky

Ministri zahraničných vecí diskutovali o inštitucionálnej reforme 17. júna 2007. Prelom sa však nepodarilo dosiahnuť, poľské veto je stále v hre. Poľsko, podporované Českou republikou, trvá na svojom postoji k hlasovaniu v Rade.

Ministerka zahraničných vecí Anna Fotyga novinárom povedala, že dvojitá väčšina by znížila poľský vplyv v Rade. „To nemôžeme akceptovať.“

Po stretnutí s poľským prezidentom Lechom Kaczynski nemecká kancelárka Angela Merkel novinárom povedala, že sa pozície „v zásade nezmenili“. Dodala: „Pred summitom ešte stále musíme vyriešiť niektoré vážne problémy.“

Ďalším problematickým bodom je Charta základných práv. Británia a Holandsko nechcú jej zahrnutie do textu Zmluvy. Hovorkyňa britskej vlády vyhlásila: „Nebudeme v novej zmluve akceptovať nič, čo od nás bude vyžadovať zmenu súčasnej pracovnej a sociálnej legislatívy.“

Pozície

Nemecký minister zahraničných vecí Frank-Walter Steinmeier povedal: „Na strane všetkých je všeobecná vôľa nájsť a dosiahnuť kompromis.“ Dodal: „Samozrejme, stále nemáme garancie, že úspech Európskej rady, na ktorom tak intenzívne pracujeme, sa skutočne dostaví.“

Holandský minister zahraničných vecí Maxime Verhagen povedal: „Chceme posilniť úlohu národných parlamentov… Musíme vziať do úvahy želania holandských voličov, ktorí povedali „nie“ ústave EÚ.“

Rakúska ministerka zahraničných vecí Ursula Plassnik na margo hroziaceho poľského veta novinárom povedala: „Toto je jadro novej zmluvy. Ak vyberiete jeden prvok, celá vec sa zastaví.“

Luxemburský minister zahraničných vecí Jean Asselborn povedal: „Som si istý, že tento týždeň nájdeme riešenie.“

Ďalšie kroky

  • 21.-22. jún 2007: summit EÚ v Bruseli bude rokovať o inštitucionálnych reformách
  • pred koncom roka 2007: ak dá summit jasný mandát, Portugalské predsedníctvo zvolá Medzivládnu konferenciu
  • do roka 2009: inštitucionálne reformy by mali začať platiť (čo predpokladá ich ratifikáciu v členských krajinách) pred nasledujúcimi voľbami do EP