Stará britsko-francúzska diplomacia ožíva

Nicolas Sarkozy prišiel do Londýna obnoviť francúzsko-britské spojenectvo. Dvojstranný summit mal za cieľ posilniť spoluprácu oboch krajín v niektorých oblastiach aj s ohľadom na blížiace sa Francúzske predsedníctvo a jeho priority.

Na stretnutí lídrov zaznel odkaz vzájomných diplomatických vzťahov z histórie. Gordon Brown v duchu “Entente Cordiale” (franc. Srdečnej dohody) z roku 1904 ponúkol Nicolasovi Sarkozymu “Entente Formidable” (franc. úžasnú dohodu). Odpovedal tým na stredajší Sarkozyho prejav pred oboma komorami britského parlamentu, v ktorom pozval ostrovných partnerov k “Entente Amicable” (franc. priateľskej dohode).

Britskí poslanci a lordi reagovali na prejav francúzskeho prezidenta postavením sa a mohutným potleskom. Sarkozy v ňom okrem iného povedal, že krajiny musia “prekonať [..] dlhotrvajúcu rivalitu a spoločne budovať silnejšiu budúcnosť”. Vyzval Britániu, aby v rámci EÚ zaujala silnejšie postavenie.

Vystúpenie zahraničného štátnika pred oboma komorami britského parlamentu sa považuje za privilégium. Od roku 1939 tak rečnilo len 31 osobností, medzi nimi napríklad tibetský dalajláma alebo juhoafrický prezident Nelson Mandela.

Komentátori sa zhodujú, že summit Brown – Sarkozy bol oveľa srdečnejší a úspešnejší, než voľakedajšie summity Blair – Chirac. Pozitívnym signálom bolo už to, že Sarkozy do Británie prišiel osobne. Poslednú návštevu na prezidentskej úrovni v Británii absolvoval Jacques Chirac pred 12 rokmi.

Lídri Francúzska a Británie sa dohodli na niekoľkých konkrétnych cieľoch. V záverečnom dokumente sa uvádzajú nasledovné oblasti:

  • Energetika: Brown a Sarkozy označili jadrovú energiu za "energiu budúcnosti". Lídri sa dohodli na výstavbe štyroch nových britských jadrových elektrární (EurActiv 27/03/08).
  • Spolupráca v oblasti obrany: Británia a Francúzsko podpísali dohodu o jednotnej obsluhe lietadla A400M, ktoré vyrobí firma EADS. Chcú tak prispieť k budúcej interoperabilite európskych armád. Rovnaké požiadavky na lietadlo budú znamenať aj zníženie nákladov na jeho výrobu. Sarkozy a Brown sa dohodli aj napriek nepripojeniu sa Nemecka, ktoré si chce stanoviť vlastné štandardy lietadla.
  • Reforma medzinárodných inštitúcií: Snahou oboch štátnikov je prispôsobiť medzinárodné inštitúcie novým podmienkam. Odmietli, aby bol "svet 21. storočia ovládaný medzinárodnými inštitúciami 20. storočia". V praxi to znamená, že G8 sa musí rozšíriť na G13 alebo G14. Nevyhnutnou je aj reforma Bezpečnostnej rady OSN. Jej stálymi členmi by sa mali stať tiež Nemecko, Japonsko, India, Brazília a Afrika.
  • Imigrácia: Francúzsky námorný prístav Calais je potrebné lepšie kontrolovať. Sarkozy ponúkol akýsi európsky pakt o imigrácii a "želal by si", aby bol prijatý počas Francúzskeho predsedníctva. Jeho cieľom má byť posilnenie kontroly nelegálnej imigrácie cudzích štátnych príslušníkov.
  • Viac transparentnosti na finančných trhoch: Podľa Francúzska by mali členské krajiny EÚ "okamžite a úplne implementovať" odporúčania Rady ministrov financií z októbra 2007. ECOFIN vyzval na väčší dohľad nad cezhraničnými finančnými operáciami.
  • Výnos o malých firmách: Obaja lídri podporili iniciatívu Komisie v oblasti podpory malých firiem. Exekutíva EÚ chce po vzore USA prijať sériu pravidiel, ktoré by mali slúžiť ako stimul rozvoja malého podnikania. Organizácie združujúce malé a stredné firmy však zámer označili za "papierového tigra", ktorý neprinesie žiaden efekt. Brusel svoj návrh predstaví v júni 2008.
  • Vzdelávanie: Brown a Sarkozy verejne sľúbili, že ich krajiny zabezpečia vzdelanie pre 16 mil. detí v Afrike.
  • Nové opatrenia proti terorizmu: Obe krajiny sa zamerajú na monitorovanie dopravy a bezpečnosti v Channel Tunnel (tzv. eurotuneli), ktorý pod hladinou mora spája Britské ostrovy s Francúzskom. Chcú eliminovať hrozbu "jadrového terorizmu".

Nicolas Sarkozy pricestoval do Británie v utorok 25. marca. Na záver trojdňového summitu dodal, že francúzsko-britská spolupráca “nie je jednoducho vzťahom na jednu noc. Verím, že aj na začiatku ďalšieho dňa budeme môcť ísť na spoločné raňajky”. Záverečný akt summitu podpísali lídri na štadióne londýnskeho futbalového klubu Arsenal.