Štáty dostanú písomné záruky o zastúpení v eurodiplomacii

Foto: Michal Hudec (www.mmisso.com)

Do roku 2013 by mala byť jedna tretina zamestnancov v ESVČ byť ľudia, ktorí prišli z ministerstiev zahraničia členských štátov. Ashtonová to prisľúbila na stretnutí šéfov diplomacií členských štátov 26. apríla. „Myslím si, že uvidíme jej návrh veľmi skoro“, konštatuje v rozhovore Šefčovič.

Pripomenul, že jedinou jeho zodpovednosťou v tejto otázke budú rokovania s Radou ministrov a odbormi o zmenách, ktoré sa budú musieť urobiť v smernici o zamestnávaní v rámci inštitúcií EÚ. Diplomati z hlavných miest si totiž budú vyžadovať zvláštny režim.

„Pokiaľ ide o personálnu politiku táto povinnosť bude plne v zodpovednosti Catherine Ashtonovej, pretože ona je zodpovedným orgánom. Všetky procedúry budú organizované práve ňou“, vysvetľuje Šefčovič.

V počiatočnej fáze bude sa ESVČ zapojených 1100 úradníkov z Komisie a Rady. Títo ľudia budú v kategórii AD.

Podľa slovenského komisára sa už dosiahol aj kompromis ohľadne menovanie šéfov delegácií EÚ v zahraničí. Rada akceptovala, že aj Komisia musí mať právo hovoriť do toho, kto bude viesť diplomatické misie Únie.

Na otázku, ako môže okomentovať to, že Európsky parlament sa v deklaratórnej rovine postavil proti prvému Ashtonovej návrhu ESVČ (ktorý podľa lídrov troch najväčších politických skupín neodrážal dostatočne komunitárny princíp), komisár pripomína, že právomoci Parlamentu sú obmedzené na schválenie alebo odmietnutie rozpočtu ESVČ. 

„Samozrejme, že budeme brať do úvahy obavy europoslancov pokiaľ ide o rozpočet a transparentnosť pred Európskym parlamenom“, dodal eurokomisár.


Celý rozhovor s komisárom Marošom Šefčovičom v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.