Stratégia 2020 podkopáva ekonomiku biologickej rozmanitosti

"Biologická rozmanitosť predstavuje značnú časť našej ekonomiky, a to je dôvod, prečo je ešte prekvapujúcejšie, že európska stratégia do roku 2020 jej nevenuje náležitú pozornosť," povedal Long.

Long reagoval na vyhlásenia Európskej komisie, podľa ktorých ročné straty biologickej diverzity a ekosystémových služieb zahŕňajú približne 50 miliárd eur (EurActiv 21/01/10). 

Eurokomisár pre životné prostredie Janez Potočnik povedal: "Ako ekonóm chápem, že biologická rozmanitosť ovplyvňuje našu ekonomickú prosperitu." Z odhadov Komisie vyplýva, že náklady na ochranu biodiverzity by sa v prípade ničnerobenia do roku 2050 vyšplhali do výšky 7% globálneho HDP.

EÚ 2020 biodiverzitu spomína len ako prostriedok na riešenie klimatických zmien. Hlavnou vlajkovou loďou v tejto stratégii je snaha o vytvorenie "efektívnej Európy, založenej na správnom využívaní zdrojov", ale jeho hlavným deklarovaným cieľom je podporenie prechodu na zdrojovo účinnú a nízkouhlíkovú ekonomiku.

"Myslenie v EÚ sa stále upiera na klimatické zmeny a prispôsobovanie sa potrieb ekonomiky nízkouhlíkovým spôsobom a význam ochrany biologickej diverzity pre túto ekonomickú hodnotu stále nie je pochopený," konštatoval Long. Biodiverzita podľa neho nemôže byť stotožňovaná len s prispievaním k väčšej konkurencieschopnosti ekonomiky.

Ekonomika ekosystémov a biodiverzity
V novembri 2009 vznikla iniciatíva Ekonomika ekosystémov a biodiverzity (TEEB), organizovaná programom Organizácie spojených národov pre životné prostredie (UNEP). TEEB zverejnila správu o tom, že náklady na ochranu prírody prinášajú významné vyhody spoločnosti a ekonomike.

Správa zdôraznila, že ničenie prírody má priame ekonomické vplyvy, ktoré sa systematicky podceňujú a že oceňovanie ekosystémov má "ekonomický zmysel". Preto vyzvali medzinárodné politiky aby investovali do riadenia a obnovy ekosystémov, ktoré majú z ekonomického hľadiska hodnotu kapitálu.

Na zvýšenie ochrany biodiverzity by podľa správy mali byť rôzne služby ekosystému prírody oceňované rovnako, akoby šlo o viditeľnú ekonomickú alebo spoločenskú činnosť.

Podniky si začínajú uvedomovať úlohu prírody

Pavan Sukhdev, vedúci štúdie TEEB a šéf Iniciatívy zelená ekonomika UNEP poznamenal, že prvýkrát sa na tohtoročnom Svetovom ekonomickom fóre v Davose začal klásť osobitný dôraz na biologickú rozmanitosť.

"Cent napokon klesol," povedal a dodal, že bol optimistický v tom, že sa vrcholné ekonomické fórum zameralo na biodiverzitu, ktorá predstavuje "zmenu v trende" a zdôraznil dôležitosť podnikateľského sveta pri presadzovaní ochrany biodiverzity.

Ďalšie kroky

  • 25-26. marca 2010: Schválenie stratégie "EÚ 2020", hlavný cieľ EÚ v zastúpení Európskej komisie.

  • Jún 2010: Schválenie stratégie "EÚ 2020" a prijatie národných cieľov na zasadnutí Európskej rady.