Stredoeurópsky Davos: Barroso prorokuje úspech EÚ 2020

foto: José Manuel Barroso, zdroj: Flickr, autor: World Economic Forum

Po Lisabonskej zmluve je Európska únia stolom, ktorý stojí pevne na štyroch nohách. Má exekutívu – Európsku komisiu – ktorá plní úlohu európskej vlády. Má dvojkomorový parlament prijímajúci zákony, s Európskym parlamentom ako dolnou komorou, a Radou EÚ hornou. A teraz má Európsku radu, ktorá sa stala oficiálne inštitúciou, ktorú by sme mohli prirovnať ku kolektívnemu prezidentovi. Jej úlohou je určovať strategické smerovanie. Takýmto prirovnaním otvoril prvé plenárne zasadnutie Hospodárskeho fóra v Krynici predseda Európskeho parlamentu, Jerzy Buzek.

Hospodárske fórum v Krynici niekedy porovnávajú so Svetovým hospodárskym fórom v Davose.

Barroso: Stratégia EÚ 2020 uspeje

Prvým prominentným panelistom bol predseda Európskej komisie José Manuel Barroso. Hľadal odpoveď na otázku, prečo by mala stratégia EÚ 2020 uspieť tam, kde Lisabonská stratégia zlyhala.

Prvým dôvodom je podľa Barrosa iný kontext. Dnes, aj v dôsledku hospodárskej krízy, už nik nepochybuje o vzájomnej prepojenosti a závislosti v Európe, ale aj globálne. Európa si podľa neho uvedomuje dôležitosť hesla „Myslime európsky, konajme globálne“.

Situáciu mení aj silnejší pocit, že Európa musí konať. Na globálnej úrovni čelí stále silnejšiemu konkurenčnému tlaku. Podľa predsedu Komisie sa musí Únia konkurenčnejšiemu prostrediu prispôsobiť.

Na rozdiel od Lisabonskej stratégie, ktorá určila niekoľko makroekonomických cieľov, EÚ 2020 pristúpila k cieľom holisticky. Zvyšovanie konkurencieschopnosti ekonomiky, sociálne a environmentálne záväzky kladie do súvisu s dobudovaním jednotného trhu. Míľnikom má byť Zákon o jednotnom trhu (Single Market Act), ktorý Komisia predstaví túto jeseň, a ktorý by chcel Barroso vidieť implementovaný počas Poľského predsedníctva v druhom polroku 2011.

Komorowski: Lisabonská zmluva je správna odpoveď

Podľa poľského prezidenta Bronislava Komorowskeho je Lisabonská zmluva absolútne správnou odpoveďou na nádeje a obavy Európanov. Spomenul aj priority, ktoré bude mať Varšava keď preberie rotujúce predsedníctvo Rady EÚ v druhom polroku 2011 – bude medzi nimi zahraničná a bezpečnostná politika EÚ, posilnenie ekonomickej konkurencieschopnosti, aj energetická solidarita a liberalizácia energetiky.

Ilves: Nediskriminujte nové členské krajiny

Estónsky prezident Toomas Hendrik Ilves sa dotkol citlivej otázky zastúpenia občanov nových členských krajín v inštitúciách EÚ, konkrétne v tvoriacej sa európskej diplomatickej službe. Európska zahraničná politika nebude podľa neho nikdy spoločnou, pokiaľ sa na nej nebudú môcť podieľať plne všetky krajiny, kvôli nejakým diskriminačným pravidlám.

de Maziere: Ekonomika a bezpečnosť musia ísť ruka v ruke

Nemecký minister vnútra Thomas de Maiziere zdôraznil potrebu hľadania rovnováhy medzi ekonomickými záujmami, či slobodou pohybu na jednej strane, a potrebami vnútornej bezpečnosti na strane druhej. Príkladom je Schengen, ktorý prakticky zrušil vnútorné hranice v EÚ, no vyžaduje si užšie zdieľanie informácií, lepšiu koordináciu a spoluprácu, predovšetkým s krajinami na periférii Únie.

Podľa nemeckého ministra je potrebné brať  pri riešení hospodárskych problémov do úvahy aj otázku bezpečnosti, a naopak. Lisabonská zmluva na to vytvorila predpoklady.

Seminár EurActiv

Otázkam vonkajšej politiky Únie, či bezpečnosti, sa bude venovať ešte viacero podujatí v rámci Hospodárskeho fóra v Krynici, ktoré prebieha od stredy 8.9. do soboty 11.9. 2010. Jubilejnému dvadsiatemu ročníku však jednoznačne dominuje energetika, vzťahy s východnými susedmi Únie, a vyrovnávanie sa s následkami hospodárskej krízy.

V piatok (10.9.) sa bude konať seminár „Účinná komunikácia: ako komunikovať s rozhodovateľmi v EÚ“, organizovaný sieťou EurActiv. Hlavným hosťom seminára bude podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.

Ďalšie kroky

  • 8.-11. september: XX: Hospodárske fórum, Krynica
  • 10. september: seminár siete EurActiv „Účinná komunikácia: ako komunikovať s rozhodovateľmi v EÚ“